Arla Protein Ligaen forår/sommer 2022


DTF og DGI som udgør fællesskabet Padel i Danmark præsenterer Arla Protein Ligaen.

Vi har lavet nogle få, men markante ændringer som forhåbentlig gør det nemmere at være holdkaptajn, og endnu sjovere at være padelspiller!

 


Det er nemt – og sjovt
Padel i Danmarks holdkampe består af 4 kampe – og kan spilles af 4 personer.
Det er nemt at samle hele holdet i én bil til udekampene, og det er til at overskue at booke baner til hjemmekampene.
Vi glæder os til at se DIT hold i Arla Protein Ligaen!

Flere rækker og mere jævnbyrdige rækker
Padel i Danmark er for alle, og derfor udbydes der som noget nyt også Veteran +45 rækker og Junior U18 rækker. Vi håber, at det kan få endnu flere padelentusiaster til at få lyst til at spille med!

En lige padelkamp, er en sjov padelkamp!
Derfor bestræber Padel i Danmark sig på, at alle får så lige og jævnbyrdige kampe som muligt – og vil samtidig forsøge at oprette rækker så tæt geografisk som muligt. Til at vurdere niveauet har Padel i Danmark udarbejdet denne vejledning

Det er ikke sikkert, at det er så nemt at opfylde begge kriterier samtidig, så derfor håber vi, at I som klub vil tage en åben snak med os om hvad der fungerer bedst for din klub og dit hold. Hvis I er tvivl om hvilken række, I skal tilmelde jer, eller har spørgsmål, så kontakt Mads Bojsen på tlf. 51 41 61 50 eller på mail mab@tennis.dk.

Faste spilledatoer:
For at det forhåbentlig bliver lettere for dig som holdkaptajn og jer som hold, er der som noget nyt fastsat spilledatoer. Forhåbningen er, at alle slipper for bøvlet med at finde spilledatoer der passer alle parter. Det bestræbes derfor, at der spilles holdkamp den dag, der er fastsat.

 

Kampformat:
En holdkamp består af 4 doublekampe: 2 runder med 2 doubler i hver.
Det er ikke tilladt at spille med samme makker i begge runder.
Hver kamp tæller et point, og en holdkamps resultat kan således være: 0-4, 1-3, 2-2, 3-1 eller 4-0.
En kamp afvikles bedst af 3 sæt med evt. Tie-Break i alle 3 sæt. Der spilles med no-ad.

Når sæsonen er spillet færdig afgøres evt. pointlighed i rækken ved følgende:

   1. Vinder et hold alle kampene, vindes rækken.
   2. Antal vundne sæt
   3. Antal vundne partier
   4. Indbyrdes kamp

Holdkrav og forpligtigelser:
Hvert tilmeldt hold skal bestå af en bruttotrup på minimum 4 spillere. Men det anbefales, at hvert hold har mindst 6 spillere tilknyttet holdet, så kampene kan gennemføres på de fastsatte spilledatoer, selvom der måtte opstå skader og afbud undervejs. En spiller må kun repræsentere ét hold i samme kategori.

Alle spillere skal oprette en brugerprofil i Tournament Software inden den første kamp.
Du finder en vejledning her: Sådan opretter du en brugerprofil.
Har du brug for hjælp med oprettelsen eller andet, så hjælper vi hellere end gerne!

Klubber og foreninger forpligter sig til at være værter ved hjemmekampe og indtaste resultater, og være behjælpelig med at sikre, at der er baner booket til afvikling. Hjemmeklubben afholder udgiften til baneleje og bolde. Vi anbefaler at der reserveres 2 baner i mindst 3 timer til en holdkamp.
Det er endvidere klubbernes og foreningernes ansvar at udpege en holdkaptajn pr. tilmeldt hold. Det er holdkaptajnen, som modtager officiel kommunikation angående turneringen. Derudover er det holdkaptajnens rolle at have dialogen med modstanderhold.


Spilledatoer og tidspunkter

Arla Protein Ligaen 2022 afvikles fra marts til maj, med slutspil i juni.
Holdturneringen består af fem spilledatoer, med start tirsdag d. 22. marts 2022.

Runder:Datoer:
Runde 1tirsdag d. 22. marts 2022
Runde 2tirsdag d. 5. april 2022
Runde 3tirsdag d. 26. april 2022
Runde 4tirsdag d. 10. maj 2022
Runde 5tirsdag d. 24. maj 2022
Slutspil - Øverste rækker landsdækkende slutspillørdag d. 4. juni 2022
Slutspil - Øvrige rækker slutspil afvikles regionalt tirsdag d. 14. juni 2022

Holdkampe skal afvikles på de fastsatte spilledatoer i tidsrummet kl. 17-22, hvis ikke andet er aftalt. Såfremt to hold ikke kan blive enige om en spilledag, er det altid den anførte spilledag (den officielle spilledag kampen skal afvikles). Eventuelle kampe der skal flyttes, skal afvikles inden den pågældende spilledato.

Alle holdkampe kan i udgangspunktet spilles udendørs, men kraftigt regnvejr/heldagsregn kan udskyde en holdkamp, såfremt der ikke kan findes indendørs baner i nærheden. Resultatet af holdkampen indberettes i Tournament Software umiddelbart efter kampen er spillet.

Resultaterne af holdkampene og slutspillet vil udgøre udgangspunktet for efterårsholdturneringen. Fx vil vinderne af Arla Protein 2. division se frem til at spille næste sæson i Arla Protein 1. divison.

Der forventes en tæt dialog med klubber og spillere før, under og efter kampene i holdturneringen med henblik på at optimere den rette placering af de enkelte hold, så kampene bliver så lige som muligt.

Alle kampe tæller med i Padel i Danmarks rangliste
– Powered by Arla® Protein.

Tilmelding

I kan tilmelde hold i følgende rækker og kategorier.

Rækker
Arla Protein Ligaen - (niveau ca. sort/mørkerød)
Arla Protein 1. division - (niveau ca. rød)
Arla Protein 2. division - (niveau ca. lyserød/mørkeblå)
Arla Protein 3. division - (niveau ca. blå)
Arla Protein 4. division - (niveau ca. grøn)

Rækkerne afvikles i videst muligt omfang regionalt med landsdækkende slutspil i ligaerne.

Kategorier
Mix, Dame, Herre
Veteran +45 - Mix, Dame, Herre
U18 - Mix, Dame, Herre

Pris

Pris pr. hold medlemsforeninger i DGI og/eller DTF kr. 600,-
Pris pr. hold kr. 750,-

Tilmeldingsfrist 22. februar 2022