Coronavirus

Find de opdaterede retningslinjer og gode råd til padel fra DGI og DTF.

Læs mere

Sådan finansierer I jeres padelbane

Sådan kommer du i gang

Når I som forening skal planlægge etablering af en eller flere padelbaner, er det vigtigt at få et overblik over finansieringsmulighederne. Der eksisterer flere måder at hjemtage midler, og det vil ofte være tilfældet, at I som forening skal anvende flere af disse for at få dækket hele finansieringen.

Nedenfor gennemgår vi nogle af de muligheder, I har som forening.

Når I har identificeret de måder, I ønsker at forsøge at finansiere jeres baner på, kan det være en god ide at lægge en plan for, hvornår I anvender de forskellige muligheder.

Der er ikke én logik ift., hvilken rækkefølge I skal gå til de forskellige muligheder, men det er som regel lettere at få midler, når I allerede kan fremvise en del af finansieringen.

Kommunal støtte

Et oplagt sted at indlede arbejdet med at indhente midler er hos den kommune, som I har dialogen med omkring etableringen af banerne. Langt de fleste kommuner har op til flere puljer, der støtter op om lokale aktiviteter i foreningslivet.

Her skal I tjekke jeres kommunes hjemmeside eller tage kontakt til den og spørge ind til mulighederne. Sørg for at have en god dialog med kommunen hele vejen igennem forløbet – og inviter gerne fritids- eller idrætskonsulenten ned i jeres forening og fortæl om planerne. Kommunen er ofte en god sparringspartner undervejs.

Sponsorater

Lokale sponsorer er et andet godt sted at indlede arbejdet med at indhente midler. Som forening kan I begynde med at undersøge om der blandt medlemmerne er kontakter til virksomheder, som kunne have en interesse i at bidrage til projektet med et sponsorat. Herefter kan I tage kontakt til mulige sponsorer, typisk i lokalsamfundet.

Der er flere gode eksempler på foreninger, som har fået midler gennem sponsorater. Læs fx. her om, hvordan Rødekro Tennisklub arbejdede med sponsorater.

For at læse yderligere om hvordan I som forening får mest ud af sponsorarbejdet, samt få konkrete sponsorværktøjer, se her.

Donationer via gaveindsamling

Hvis I som forening er medlem af DGI, har I mulighed at oprette en indsamling til et projekt. Ved at oprette en sag på www.gaveindsamling.dgi.dk, kan borgere og firmaer i lokalsamfundet donere midler til jeres padelbane, hvilket flere foreninger allerede har haft gode erfaringer med.

For at få succes med jeres indsamling er det vigtigt at engagere lokalsamfundet til at støtte op om projektet. Her er det bl.a. afgørende at gøre ordentligt opmærksom på projektet samt muligheden for at støtte op om denne via indsamlingen. For at sprede budskabet og indhente støtte kan I eksempelvis udnytte relevante sociale medier, få en artikel i lokalavisen og invitere til informationsmøde.

For yderligere information om hvordan I opretter en gaveindsamling og opretter en indsamling se her.

Hvis I ønsker at lave jeres egen indsamling udenom gaveindsamlinger.dgi.dk, skal I være opmærksomme på, at nogle former for indsamlinger først skal godkendes af Indsamlingsnævnet. Læs mere her.

Fonde

I kan som forening søge midler hos en eller flere af de mange danske fonde. Fondene er meget forskellige i størrelse, og ift. hvad de støtter. Der er relativ mange lokale fonde, der ønsker at støtte op om deres lokale foreningsliv. Vores klare anbefaling er derfor, at I som forening starter med at søge midler ved fonde i lokalområdet, fremfor de store nationale fonde. Et godt sted at finde frem til fondene er på legatbogen.dk, hvor I kan finde samtlige danske fonde. De har en søgefunktion, hvor I kan forsøge at anvende forskellige relevante søgeord for at finde lokale fonde.

Læs mere og få gode råd om fundraising i foreningen.

Salg af medlemskaber

Det er etableringen af padelbanerne, der er den store økonomiske udfordring. Når først de er etableret, er der ikke de store driftsudgifter – især ikke ved udendørs baner. Derfor er der også flere foreninger, der har solgt medlemskaber på forhånd for at rejse en del af midlerne. Og dermed også kunne vise en højere egenfinansiering.

Det kan være, de har solgt medlemskaber til det første halve år, første år eller sågar to år. Det kan give en væsentlig bidrag til at få realiseret projektet.

Klubobligationer

Flere foreninger har haft succes med at sælge klubobligationer. Det går kort ud på, at I som forening sælger klubobligationer, som medlemmer og andre interesserede køber for at få rejst midlerne til etableringen af banerne. De kommende år bliver midlerne tilbagebetalt.

Udover at rejse midler giver det også et godt billede af interessen for projektet og får skabt en god fællesskabsfølelse. Det kan I med fordel tage med i det videre arbejde over for fonde, sponsorer og kommune.

DIF og DGI´s foreningspulje

DIF og DGI uddeler årligt, foreløbig til og med udgangen af 2021, 44 mio. kr. til foreninger. De giver op til 300.000 kr. til projekter. Vi har fået anbefalet, at såfremt I som forening har fået indsamlet en del af midlerne, men mangler den sidste del for at nå i mål, er det oplagt at søge foreningspuljen som den sidste mulighed.

Hvis I ansøger puljen til at hjemtage den sidste del af et budget, skal I være opmærksomme på, at jo lavere beløb I søger, jo større er muligheden for at få en bevilling. Med andre ord, forsøg at hjemtage så mange midler som muligt fra andre kilder, inden I går til foreningspuljen.

Læs mere om DIF og DGI’s foreningspulje.

Frivillige

Der findes en række gode eksempler på foreninger, som har formået at gennemføre byggeprojekter med stor hjælp fra foreningens frivillige. Det kan være frivillige, der har lagt arbejdstimer i fx at hjælpe med forarbejdet til fundamentet, lægge fliser eller andet.

Læs mere om det her.