Vækstaftale i din forening

Skal din klub være en vækstklub?

Slå et vinderslag for klubben – med et målrettet udviklingsforløb tilpasset din klub i tæt samarbejde med jeres lokale padelkonsulent.

En vækstaftale indebærer, at DGI og Dansk Tennis Forbund bidrager aktivt til udviklingen af din klub med aktivitetsplanlægning, økonomisk støtte, professionel rådgivning og procesledelse.

Vækstaftalen løber over 3 år, hvor vi i fællesskab opstiller målsætninger med udgangspunkt i klubbens muligheder og medlemspotentiale og udarbejder handleplaner for, hvordan og hvornår I kan opnå målene.

Formålet er at skabe engagement og positiv udvikling – og ikke mindst at skaffe flere glade medlemmer.

En vækstaftale kan omfatte:

 • Åbent hus: Invitér nye potentielle medlemmer til et kom og prøv-arrangement.
 • Rekrutteringstiltag målrettet: Familier, juniorer, unge, voksne og/el. seniorer.
 • Fokus på kvalitet og den gode padeloplevelse i træningen.
 • Plan for, hvordan klubbens tilbud synliggøres i lokalmiljøet.
 • Tilskud til opstart af ovenstående indsatser.

Sådan gør vi:
Møderækken på ca. 12 timer ser typisk således ud:

 • Opstartsmøde(r) år 1 – (4 timer)
 • Opfølgningsmøde år 1 – (2 timer)
 • Planlægningsmøde år 2 – (2 timer)
 • Opfølgningsmøde år 2 – (2 timer)
 • Evalueringsmøde år 3 – (2 timer)

Opstart og planlægning
Vores samarbejde skydes i gang med et opstartsmøde, hvor vi sammen sætter fokus på:

 • Det strategiske fundament: Klubbens overordnede formål (mission) og klubbens drømmescenarie (vision).
 • Handle- og markedsføringsplan for tiltag og aktiviteter til de udvalgte målgrupper.
 • Handle- og markedsføringsplan for åbent hus-arrangementet.
 • Opstilling af vækstmål for de kommende tre år.

Opstart og planlægning kan ske over flere møder, hvis det passer jer bedre. De beslutninger, der træffes her, danner grundlag for den endelige vækstaftale og implementeringen i klubben.

Implementering og opfølgning
I hvert af de tre år afholder vi møder, hvor vi følger op på målsætningerne og planlægger den kommende sæson. Mellem møderne arbejder din klub proaktivt med indsatserne, for at opnå målene.

Emner såsom træningens kvalitet og fastholdelse af medlemmer kan også være en del af dagsordenen.

Er du i tvivl, om en vækstaftale er noget for din klub, så tag fat i din lokale padelkonsulent eller padelkonsulent Morten Hedegaard (kontaktinfo til venstre på siden), så hjælper vi dig og klubben sikkert videre.