Finansiering af padelbaner

Finansiering af padelbaner – metoder og råd

Når I som forening skal planlægge etablering og finansiering af padelbaner, er det vigtigt at få et overblik over de mange finansieringsmuligheder. Der eksisterer flere måder at hjemtage midler, og det vil ofte være tilfældet, at I som forening skal anvende flere af disse for at få dækket alle omkostningerne i forbindelse med etableringen af banerne.

Nedenfor gennemgår vi nogle af de muligheder, I har som forening for at søge midler til finansiering af padelbaner. Når I har identificeret de måder, I ønsker at finde finansiering på, kan det være en god ide at lægge en plan for, hvornår I anvender de forskellige muligheder.

Der er ikke én logik ift., hvilken rækkefølge I skal gå til de forskellige muligheder, men det er som regel lettere at få midler til banerne, når I allerede kan fremvise en del af finansieringen.

Kommunal støtte

Et oplagt sted at indlede arbejdet med at indhente midler er hos den kommune, som I har dialogen med omkring etablering og finansiering af padelbaner. Langt de fleste kommuner har op til flere puljer, der støtter op om lokale aktiviteter i foreningslivet.

Her skal I tjekke jeres kommunes hjemmeside eller tage kontakt til den og spørge ind til mulighederne. Sørg for at have en god dialog med kommunen hele vejen igennem forløbet – og inviter gerne fritids- eller idrætskonsulenten ned i jeres forening og fortæl om planerne. Kommunen er ofte en god sparringspartner undervejs.

Sponsorater

Lokale sponsorer er et andet godt sted at indlede arbejdet med at indhente midler. Som forening kan I begynde med at undersøge, om der blandt medlemmerne er kontakter til virksomheder, som kunne have en interesse i at bidrage til projektet med et sponsorat. Herefter kan I tage kontakt til mulige sponsorer – typisk i lokalsamfundet.

Der er flere gode eksempler på foreninger, som har fået midler gennem sponsorater. Læs fx. her om, hvordan Rødekro Tennisklub arbejdede med sponsorater.

Læs mere om, hvordan I som forening får konkrete sponsorværktøjer og mest ud af sponsorarbejdet.

Donationer via gaveindsamlinger

Hvis I som forening er medlem af DGI, har I mulighed at oprette en indsamling til et projekt. Ved at oprette en sag på DGI’s Gavefond, kan borgere og firmaer i lokalsamfundet donere midler til jeres finansiering af padelbaner, hvilket flere foreninger allerede har haft gode erfaringer med.

For at få succes med jeres indsamling er det vigtigt at engagere lokalsamfundet til at støtte op om projektet. Her er det bl.a. afgørende at gøre ordentligt opmærksom på projektet samt muligheden for at støtte op om denne via indsamlingen. For at sprede budskabet og indhente støtte kan I eksempelvis udnytte relevante sociale medier, få en artikel i lokalavisen og invitere til informationsmøde.

DGI har også udarbejdet en oversigt over, hvordan I opretter en gaveindsamling og opretter en indsamling.

Hvis I ønsker at lave jeres egen indsamling udenom DGI’s Gavefond, skal I være opmærksomme på, at nogle former for indsamlinger først skal godkendes af Indsamlingsnævnet.

Fonde til finansiering af padelbaner

I kan som forening søge midler hos en eller flere af de mange danske fonde. Fondene er meget forskellige i størrelse, og ift. hvad de støtter. Der er relativ mange lokale fonde, der ønsker at støtte op om deres lokale foreningsliv. Derfor er det også en god idé at kigge i denne retning, når I skal på udkig efter jeres finansiering af padelbaner.

Vores klare anbefaling er derfor, at I som forening starter med at søge midler ved fonde i lokalområdet fremfor de store nationale fonde. Et godt sted at finde frem til fondene er på legatbogen.dk, hvor I kan finde samtlige danske fonde. De har en søgefunktion, hvor I kan forsøge at anvende forskellige relevante søgeord for at finde lokale fonde.

Læs mere og få gode råd om fundraising i foreningen.

Salg af medlemskab

Det er etableringen af padelbanerne, der er den store økonomiske udfordring. Når først de er etableret, er der ikke de store driftsudgifter – især ikke ved udendørs baner. Derfor er der også flere foreninger, der har solgt medlemskaber på forhånd for at rejse en del af midlerne. Og dermed også kunne vise en højere egenfinansiering af padelbanerne.

Det kan være, at de har solgt medlemskaber til det første halve år, første år eller sågar to år. Det kan give et væsentligt bidrag til at få realiseret projektet.

Klubobligationer

Flere foreninger har haft succes med at sælge klubobligationer. Det går kort ud på, at I som forening sælger klubobligationer, som medlemmer og andre interesserede køber for at få rejst midlerne til foreningens finansiering af padelbaner. De kommende år bliver midlerne tilbagebetalt.

Udover at rejse midler til et lokalt projekt giver det også et godt billede af interessen for lokalområdet og får skabt en god fællesskabsfølelse. Det kan I med fordel tage med i det videre arbejde over for fonde, sponsorer og kommune.

Få gode råd og find en skabelon til klubobligationer.

Bliv inspireret her, hvor Bruunshåb/Tapdrup Padel fortæller, hvordan de har gjort.

DIF og DGI’s foreningspulje

DIF og DGI uddeler årligt, foreløbig til og med udgangen af 2021, 44 mio. kr. til foreninger. De uddeler op til 300.000 kr. til projekter. Vi har fået anbefalet, at såfremt I som forening har fået indsamlet en del af midlerne, men mangler den sidste del for at nå i mål, er det oplagt at søge foreningspuljen som den sidste mulighed.

Hvis I ansøger puljen til at hjemtage den sidste del af et budget, skal I være opmærksomme på, at jo lavere beløb I søger, jo større er muligheden for at få en bevilling. Med andre ord – forsøg at hjemtage så mange midler som muligt fra andre kilder, inden I går til foreningspuljen.

Læs mere om DIF og DGI’s foreningspulje.

Frivillige

Der findes en række gode eksempler på foreninger, som har formået at gennemføre byggeprojekter med stor hjælp fra foreningens frivillige. Det kan være frivillige, der har lagt arbejdstimer i fx at hjælpe med forarbejdet til fundamentet, lægge fliser eller andet.

Et eksempel på en forenings erfaringer med hjælp fra frivillige finder du hos denne forening, hvor de frivillige arbejdede for en værdi på 1 million danske kroner.

Meld dig gratis ind i Fundraising Club

DGI Tennis og DTF stiller Fundraising Club gratis til rådighed for alle medlemsklubber. I Fundraising Club får I adgang til en stor database over alle de fonde og puljer, som har relevans for jer som klub. Derudover får I månedlige webinarer, nyheder, kurser, adgang til skabeloner og meget andet.

Se mere på fundraisingclub.dk
og tilmeld dig via dette unikke link: Tilmeld dig her

Vi står klar til at rådgive jer

Finansiering af padelbaner er en proces, som kræver adskillige ressourcer i form af både arbejde og penge. For at hjælpe jer på vej har vi udarbejdet fem gode råd for at komme i gang med padel i jeres forening. Hvis I er gået i stå med jeres finansiering af padelbaner, står vi også til rådighed med konkret sparring og gode råd til jeres proces.

Ved behov for vejledning i større omfang kan I bestille et inspirationsmøde. Derudover kan I kontakte padelkonsulent Morten Hedegaard, hvis kontaktoplysninger I finder til venstre på denne side. Vi ser frem til at hjælpe jer med foreningens finansiering af padelbaner og det fremtidige eventyr deraf!