Træneruddannelse

Bliv uddannet til padeltræner

Dygtige trænere og frivillige ildsjæle er afgørende for udbredelsen af enhver sport. Uanset spillernes niveau skal niveauet på ham eller hende, der styrer boldkurven, være højt. Det gælder teknisk forståelse, spilforståelse og ikke mindst evnen til at skabe begejstring og fællesskab.

Vi har undersøgt, hvordan træningspas i padel foregår i både ind- og udland, mens vi også har draget inspiration fra andre sportsgrene. Den viden har vi omdannet til nogle unikke uddannelser i padel med henblik på at støbe et hav af nyuddannede padeltrænere, hvilket både sporten og spillerne fortjener. På den måde kan vi sammen skabe de bedste træningsmiljøer over alt i Danmark.

Vores træneruddannelse har flere trin; P1, P2, P3, P4 og fra 2024 nu også Padelcoach, som er overbygningen til basisuddannelsen (P1-P4). Som deltager begynder du på P1, der indeholder de første og vigtige grundlæggende elementer i padel- og trænergerningen.

Padeltræner 1

Padeltræner 1 er et grundlæggende trænerkursus, som går i dybden med trænerrollen, og hvad den indebærer. Du får her indsigt i trænerens opgaver, motivation, adfærd, fremtoning og egenskaber. Du lærer, hvordan du laver aldersrelateret træning, og hvordan du planlægger en undervisning.

Vi tager hul på de basale tekniske aspekter i padel og gennemgår blandt andet grundteknik på forhånd og baghånd. Vi arbejder med, hvordan vi benytter bagvæggen – både teknisk og taktisk. Vi arbejder også med fodringsteknikker, der er vigtigt at kunne mestre for at kunne levere en god træning. Vi kigger på forskellige typer af spin, taktiske anbefalinger og endelig skal vi også selv designe øvelser og undervise hinanden.

Med andre ord er du med P1 klædt på til at komme i gang med at undervise i padel for begyndere i alle aldre.

Kommende Padeltræner 1-uddannelse:

Pris: 1.800 kr.
Medlemspris: 1.200 kr. (foreninger medlem af DGI og/eller DTF)

Padeltræner 2

I Padeltræner 2 tager vi for alvor fat i sporten og dens tekniske og taktiske facetter. Du lærer om korrekt positionering og slagteknikker, får opbygget en fundamental viden om de taktiske og kommunikative facetter, samt gode øvelser til at tage direkte med ud på banen. Du lærer at kunne demonstrere alle padelsportens slag, og hvordan og hvornår de bedst bruges.

Du lærer også byggeklodserne til at kunne bygge og træne dine spillere mest hensigtsmæssigt i forhold til deres udvikling i sporten; hvilke områder der bør fokuseres på hvornår.

Kommende Padeltræner 2-uddannelse:

Pris: 1.800 kr.
Medlemspris: 1.200 kr. (foreninger medlem af DGI og/eller DTF)

Adgangskrav: Du skal have gennemført Padeltræner 1 for at kunne deltage på kurset.

Padeltræner 3

Padeltræner 3 har til hensigt at gøre dig klogere på din trænerrolle generelt. Både på hvordan du er som type og hvilke undervisningsmetoder, du benytter dig af. Vi arbejder med teorien bag spilovergange og basal spiltaktik.

Teknisk gennemgår vi slagrelaterede teorier, heriblandt chiquita og smashtyper. Og vi behandler proceduren til teknisk analyse samt info omkring videofeedback træner og spiller imellem.

Foruden det padelspecifikke lærer du om undervisningstyper, etik, øvelsesopbygning, fysisk træning og om afholdelse af gode arrangementer.

Kommende Padeltræner 3-uddannelse:

Pris: 3.600 kr.
Medlemspris: 2.400 kr. (foreninger medlem af DGI og/eller DTF)

Adgangskrav: Du skal have gennemført Padeltræner 1 og 2 for at kunne deltage på kurset.

Padeltræner 4

Med padeltræner 4 tager vi et dybere stik i de forskellige aspekter af trænerrollen. Vi kommer igennem den gode træningskultur, der sikrer klubber og foreninger en mere bæredygtig fremtid med fastholdelse af medlemmers motivation gennem hele livet.

Derudover beskæftiger vi os med træningsplanlægning og periodisering, som er en vigtig del af trænerrollen, men mange ofte glemmer. Vi går et skridt videre med fysisk træning, og hvordan det kan planeres ind i selve træningen.

Vi gennemgår hvorledes statistik og videoanalyse kan være vigtige værktøjer til at understøtte evalueringen og give både træner og spiller nogle indikatorer som forbedringsområder, der kan bruges i træningen fremover.

Vi kommer også omkring sportpsykologi, hvor vi får et overblik over de gode fokuspunkter og den rette feedback til spilleren, samt hvordan vi selv tænker som trænere specifikt under emnet trænermentalitet. Sidst, men ikke mindst, kommer vi rundt om identificering og umiddelbar behandling af idrætsskader.

Alt dette afsluttes med en specifik case-opgave, hvor grupperne bliver sat igennem en kampdag med forberedelse, analyse og evaluering.

Kommende Padeltræner 4-uddannelse:

  • D. 7.-8. september 2024, begge dage kl. 10-18 i PadelPadel CPH i Brøndby. Tilmeld dig her.
  • D. 30. november-1. december 2024, begge dage kl. 10-18 i ØBG Silkeborg. Tilmeld dig her.

Pris: 3.600 kr.
Medlemspris: 2.400 kr. (foreninger medlem af DGI og/eller DTF)

Adgangskrav: Du skal have gennemført Padeltræner 1, 2 og 3 for at kunne deltage på kurset.

Padelcoach

Nu er det for første gang muligt at tilmelde sig til Padelcoach-uddannelsen, som begynder i efteråret 2024!

Padelcoach-uddannelsen er Dansk Tennis Forbunds niveau II-uddannelse og er klassificeret svarende til niveau II i henhold til det europæiske netværk for sport og arbejde (ENSSHEE).

Uddannelsen er for dem, der har taget den grundlæggende træneruddannelse (Padeltræner 1-4) og som ønsker fordybelse og nyeste viden inden for centrale emner som taktik, teknik, fysik, mentale aspekter samt underviserrollen og klubudvikling.

Efter uddannelsen vil du være i stand til at varetage en central rolle i klubben og agere cheftræner i mindre eller mellemstore klubber.

I sæsonen 2024-2025 afholdes Padelcoach og Tenniscoach sammen, hvor enkelte moduler afholdes i fællesskab, mens de idrætsspecifikke moduler afholdes hver for sig, men på samme lokation (fordelt rundt i landet), så man kan holde fast i sammenholdet og netværksdelen.

Uddannelsen består af seks moduler, der gennemføres som internatkurser fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 15. Hvert modul går i dybden med et af tidligere nævnte temaer. Undervejs vil der være både teoriundervisning, debat, gruppearbejde og praksis på banen. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk eksamensopgave.

Padelcoach 2024-2025:

  • Modul 1: 14.-15. september 2024
  • Modul 2: 12.-13. oktober 2024
  • Modul 3: 16.-17. november 2024
  • Modul 4: 25.-26. januar 2025
  • Modul 5: 22.-23. februar 2025
  • Modul 6: 15.-16. marts 2025
  • Eksamen: 5. april 2025

Tilmeld dig her.
Tilmeldingsfrist d. 25. august 2024.

Medlemspris: 16.800 kr. (foreninger medlem af DTF).
Prisen dækker undervisning, kursusmaterialer, indkvartering og fuld forplejning under kurset.

Adgangskrav: Du skal være medlem af en klub, der er medlem af Dansk Tennis Forbund og have gennemført basisuddannelsen (Padeltræner 1-4) samt have haft minimum 50 timers praktik i en sæson. Du skal desuden fylde min. 18 år i det år, kurset påbegyndes.

Padeltræner i aktion

Under uddannelsen til padeltræner får du også kendskab til mange øvelser, som du kan bruge til forskellige aldersgrupper.

Sådan bliver du en god padeltræner

Mens padel etablerer sig med en hurtigere hastighed end en velslået smash, sørger vi for, at du som træner eller frivillig kan følge med. Den frembrusende sport kan nemlig risikere et dyk i popularitet, hvis der mangler dygtige ildsjæle med en relevant bagage i form af en dybdegående uddannelse i padel.

Vores uddannelser introducerer dig til rollen som træner på to forskellige niveauer. Første trin på uddannelsestrappen lærer dig de basale færdigheder, som du kan nå utroligt langt med som træner. Andet trin er tiltænkt at give dig den tekniske know-how omkring spillets hyppigst benyttede slag, så du sikrer, at dine elever får lært den rigtige teknik.

Begge uddannelser har især ét element til fælles. Det sociale. Det er ikke kun mængden af viden, som skaber den gode træner på padelbanen. Den gode padeltræner fokuserer også på det sociale, hvilket er med til at bygge rammerne om et trygt, lærerigt og inspirerende træningsmiljø for både dig, spillerne og foreningen.