Midtjylland

Skovlund IF

Skovlund IF

Thorsø-Tungelund IF

Thorsø-Tungelund IF

Hammel Tennisklub

Hammel Tennisklub

Padel Club Randers Øst

Padel Club Randers Øst

Padel Club Randers

Padel Club Randers

Ebeltoft Tennisklub

Ebeltoft Tennisklub

Højbjerg Tennisklub

Højbjerg Tennisklub

Ørslevkloster Idrætsforening

Ørslevkloster Idrætsforening

Silkeborg Tennis- og Padelklub

Silkeborg Tennis- og Padelklub

Ringkøbing Padel

Ringkøbing Padel