Coronavirus

Find de opdaterede retningslinjer og gode råd til padel fra DGI og DTF.

Læs mere

Kom i gang med padel

Fem råd om at komme i gang med padel i din forening

Går I som forening og overvejer, om padel er noget for jer? Om hvordan I griber det an fra drømmen om padel til banen eller banerne står på anlægget? Her er fem råd til selve processen:

Afklaring

En padelbane eller flere kommer ikke af sig selv. Det er et fælles projekt i foreningen. Så det første for jer er at få afklaret, om I vil padel – og hvorfor. Der skal være nogle til at drive projektet. Og et ønske om at udvikle klubben. I får brug for disse tanker til det næste punkt.

Projektbeskrivelse

Få nedsat en projektgruppe eller et padeludvalg, der arbejder videre med projektet. Første opgave er at få lavet en projektbeskrivelse. Her skal blandt andet indgå, hvorfor I vil padel, noget om målgrupper, forventet medlemsvækst, evt. samarbejde med andre lokale aktører og økonomi. Jo grundigere I har arbejdet med projektbeskrivelsen, jo lettere kommer I videre med fx ansøgninger til fonde og pulje.

Få indhentet tilbud

Det er en god ide tidligt i processen at få indhentet et tilbud på jeres projekt. Så I ved, hvor meget I skal budgettere med og på jagt efter at rejse. Tag gerne fat i vores samarbejdspartner på baneområdet; de er altid klar til at hjælpe jer videre.

Dialog med kommunen

Kommunen er en vigtig samarbejdspartner i projektet. Få dialogen i gang med dem tidligt. De skal kunne mærke jeres energi for dette projekt, og jeres ambitioner fra projektbeskrivelsen er vigtige her. Kommunen er også vigtig både i forhold til byggetilladelser og muligheder for økonomisk støtte.

Økonomi

Med mindre i selv har alle midlerne på kistebunden, skal I have fundet finansieringen. I skal altså i gang med at finde de rigtige fonde og puljer, der kan støtte jeres projekt, så I kan rejse de midler, som skal til. Vi hjælper gerne med erfaringer og sparring på denne del. Læs mere her om fonde og puljer her.

Vi er klar til at sparre med og rådgive jer, uanset hvilken fase I er i. Læs mere om vores inspirationsbesøg her eller kontakt Morten Hedegaard.