Tilpassede anbefalinger: Indendørs, omklædning, klubhuse og forsamlingsforbud

Tilpassede anbefalinger: Indendørs, omklædning, klubhuse og forsamlingsforbud

Tilpassede anbefalinger: Indendørs, omklædning, klubhuse og forsamlingsforbud 580 372 Padel i Danmark

Indendørs tennis og padel kan igen åbne op, forsamlingsforbuddet hæves til 50 personer og bade- og omklædningsfaciliteter og klubhuse kan åbnes. Det er de største ændringer for tennis- og padelklubber i forbindelse med fase 3 af genåbningen af Danmark.

En række lempelser gør det sjovere at være tennis- og padelklub. Foto: Morten Olsen

Mandag den 9. juni tilpassede DIF og DGI deres retningslinjer for udendørs og indendørs idræt. Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har herefter tilpasset vores gode råd til tennis- og padelklubberne, så de stemmer overens med de nye anbefalinger.

I denne artikel gennemgår, hvad der er nyt i forhold til de tidligere gældende anbefalinger. Du kan altid finde de seneste anbefalinger for tennis og padel på www.tennis.dk/corona

Indendørs er igen muligt

Det er nu igen muligt at spille indendørs tennis og padel. Reglerne er de samme for udendørs og indendørs. Dog er der for indendørs krav om 4 kvadratmeter per person ved idrætsaktivitet, og 2 kvadratmeter per person, hvis man i hovedreglen sidder ned.

Bemærk, at der kan gå nogle dage, før kommuner m.fl. i praksis kan åbne indendørsfaciliteterne i henhold til de gældende retningslinjer.

Forsamlingsforbuddet hæves

Grænsen for forsamlingsforbuddet er hævet fra 10 til 50. Det er derfor nu tilladt at lave træningsaktiveter og holde arrangementer med deltagelse af op til 50 personer inklusivt trænere/ledere/forældre med flere.

Sommerskoler, sommeraktiviteter og camps må gerne afvikles, og der vil blive udarbejdet særlige retningslinjer herfor. I skrivende stund forhandles der om dette mellem Kulturministeriet og idrættens organisationer.

Åbne omklædningsrum og klubhuse

Foruden toiletter er det nu også tilladt at åbne op for brug af omklædnings- og badefaciliteter. Det forudsætter dog grundig rengøring mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster.

Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.

Kan man ikke overholde kravene om rengøring, er det stadig en mulighed at aflåse omklædnings- og badefaciliteter.

Det er også tilladt at åbne og benytte klubhuse. Retningslinjerne foreskriver, at der skal være 2 kvadratmeter per person, hvis folk mestendels sidder ned.

Sociale aktiviteter

Tidligere lød anbefalingen fra DIF og DGI, at man skulle gå direkte hjem efter endt idrætsaktivitet. Det er ikke længere en anbefaling. Der kan nu arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter.

Hvis folk er til sociale aktiviteter i klubben, skal forsamlingsforbuddet til enhver tid overholdes.

Fokus på håndhygiejne

Der kan spilles med fælles bolde. Boldene kan også gå igen fra træningshold til træningshold i en boldkurv. Det er vigtigt, at spillere og trænere løbende har fokus på god håndhygiejne.

I tennis og padel er det ikke muligt at spritte boldene af, fordi det vil ødelægge bolden. På den måde adskiller tennis og padel sig fra eksempelvis fodbold og basketball. Derfor skal vi i tennis og padel have ekstra stor opmærksomhed på god håndhygiejne.

Ny plakat

Vi har udgivet en ny plakat med gode råd til ophængning i klubben. Plakaten tager højde for de lempelser, der er kommet, siden den første plakat blev udgivet.

Bemærk, at man stadig samtidig bør have en plakat hængende med generelle vejledninger fra sundhedsmyndighederne.

Fitness og styrketræning

Råder klubben over lokaler til fitness og styrketræning, kan disse tages i brug. Klubben skal overholde gældende retningslinjer for fitness, som er udstukket af DIF og DGI. I finder retningslinjerne her.