Fast nyhed

Nomineret til Arla Protein Foreningsprisen: Albertslund Tennis og Padelklub

Nomineret til Arla Protein Foreningsprisen: Albertslund Tennis og Padelklub 768 575 Padel i Danmark

I denne uge vil vi præsentere de nominerede til Arla Protein Foreningsprisen. Feltet har været skarpt og indstillingerne mange. Nu kan I møde den sidste af i alt tre nominerede foreninger: Albertslund Tennis og Padelklub. 

Hver eneste dag er der foreninger, som arbejder for at gøre en forskel for padelsporten i Danmark. Foreninger, der arbejder hårdt for fællesskabet og for at udvikle og udbrede padel.

Derfor er det helt oplagt, at Arla® Protein og Padel i Danmark igen i år uddeler Arla Protein Foreningsprisen.

Sidste år gik æren til Holbæk Tennis & Padel Klub. Med prisen følger en præmiecheck på 10.000 kroner, som skal gå til vinderforeningens videre udvikling og virke.

På baggrund af et imponerede felt af indstillede foreninger fra hele landet, er det nu blevet tid til at præsentere den første af de tre nominerede til dette års udgave.

Nomineret: Albertslund Tennis og Padelklub

Albertslund Tennis- og Padelklub introducerede i marts 2022 padel i foreningsregi i Albertslund. Det kunne lade sig gøre efter flere års målrettet arbejde med at få skaffet opbakning til etablering af padelbaner i Albertslund både internt – da klubben igennem mere end 50 år havde været en tennisklub – og på politisk plan i kommunen.

Det lykkedes at skaffe alle midlerne til to baner gennem tilskud fra forskellige fonde og kommunen, men ikke mindst gennem klubobligationer, som klubbens medlemmer købte for mere end 300.000 kr.

Filosofien i klubben har helt fra start været, at padel skal være tilgængeligt for alle – uanset økonomisk råderum. En anden del af filosofien har været, at padel i Albertslund skulle være en integreret del af foreningslivet og Albertslund Tennis og Padelklub.

For Jonas Feldbo-Kolding, holdleder for U12 i Albertslund Tennis og Padelklub, er det et stort skulderklap efter mange års arbejde og dedikation at være nomineret til Arla Protein Foreningsprisen.

”Vi er glade for anerkendelsen for det store arbejde, vi har lavet og laver. Det er også vigtigt for os, at den foreningsdrevede del bliver anerkendt. Det har været ekstremt vigtig for os. Padel skal forankres i foreningslivet, for jeg tror groft sagt, at padel ville komme til at lide en død, hvis det ikke bliver forankret i foreningslivet,” siger Jonas Feldbo-Kolding, da vi overbringer nyheden til ham i telefonen.

Fokus på frivillighed og nye medlemmer

I Albertslund Tennis- og Padelklub har det fra starten været ambitionen at kunne tilbyde klassiske foreningsaktiviteter, som skulle sikre, at nye ’padelmedlemmer’ ikke bare var padelmedlemmer, men en integreret del af hele klubben. Målsætningen var at kunne tilbyde egentlig træning for både børn, unge og voksne samt sociale arrangementer på tværs af tennis og padel. Ligeledes var det ambitionen, at sikre nye aktive frivillige blandt nye medlemmer, som ville være med til at løfte de nye aktiviteter.

”Nu står vi så halvandet år efter etableringen af de første to baner og kan konstatere, at vi er lykkedes med den første del af ambitionen. Vi har fået etableret padel i foreningsregi til gavn for helt almindelige mennesker. Det har givet os næsten 200 flere medlemmer og har dermed næsten fordoblet foreningens medlemstal. Men næsten lige så vigtigt er det lykkedes at tiltrække målgrupper, som vi ellers har manglet i foreningen,” lyder det blandt andet i indstillingen.

Foreningen har nemlig fået fat i en stor gruppe unge og yngre voksne, som har skabt liv på banerne også i ydertimer med blandt andet soundbokse. Derudover er der kommet langt flere familiemedlemskaber og en langt større gruppe af ungdomsspillere, som ikke tidligere har spillet eksempelvis tennis. Det er ikke mindst lykkedes, fordi klubben har tilbudt træning målrettet børn og unge.

Albertslund Tennis- og Padelklub har haft hele fem medlemmer på Padel i Danmarks trænerkurser – P1 og P2 – i løbet af 2023. De fem trænere giver foreningen mulighed for at have træning for ungdom, for nybegyndere og for øvede. For at sikre den sociale integration i foreningen er der blevet afholdt introduktionsdage, oprettet en makkerbørs på Facebook og i løbet af sommeren har der været afholdt flere sociale arrangementer. Dette har medført, at mange af klubbens spillere danner nye makkerpar på kryds og tværs og har flere forskellige at spille med og imod.

Albertslund Tennis- og Padelklub er også en aktiv del af Padel i Danmarks holdturnering Arla Protein Ligaen. I forbindelse med kampene i ligaen prioriterer foreningen også her det sociale, og har blandt andet haft grillhygge efter kampene – med deltagelse af en række af klubbens medlemmer som tilskuere.

(Artiklen fortsætter under billedet)

”Vi vil hele tiden gerne udvikle os. Vi har derfor ansøgt kommunen om yderligere to padelbaner, så vi har mulighed for at lave flere sociale arrangement, tilbyde mere træning uden at det tager for mange af banetimerne, og så flere kan få mulighed for at deltage i holdturneringer. Vi er samtidig utrolig glade for, at vi har kunnet prioritere altid at have to trænere på til træning og derved har kunne give vores to unge trænere mulighed for på en tryg måde at træde ind i trænerrollen,” står der som afslutning i indstillingen.

Derfor har Arla® Protein og Padel i Danmark valgt at nominere Alberslund Tennis og Padelklub til Arla Protein Foreningsprisen. Tidligere har du kunnet læse historierne om ØBG Silkeborg Tennis og Padel og  Randers Tennis og Padel, der også er nomineret til prisen.

Om prisen:

Arla Protein Foreningsprisen skal i år uddeles for anden gang. Prisen skal gå til en forening, der har gjort noget ekstraordinært for padelsporten. Det kan være ved…

 • At foreningen har et højt aktivitetsniveau, der rammer mange målgrupper – gerne målgrupper, som ellers er underrepræsenteret i idrætten
 • At foreningen har været med til at gøre det mere tilgængeligt at spille padel og har været med til at sætte sporten på landkortet
 • At foreningen er nytænkende eller er med til at udvikle padelsporten i Danmark med konstruktive løsninger og innovative bud på, hvordan vi i fællesskab kan skabe endnu mere padel
 • At foreningen har deltaget aktivt i Padel i Danmarks aktiviteter, fx Træneruddannelsen, Arla Protein-ligaen, andre turneringer m.m.

Vinderforeningen vil modtage pris og præmiecheck i foreningen af repræsentanter fra  Padel i Danmark.

Nomineret til Arla Protein Foreningsprisen: Randers Tennis og Padel

Nomineret til Arla Protein Foreningsprisen: Randers Tennis og Padel 1600 900 Padel i Danmark

I denne uge vil vi præsentere de nominerede til Arla Protein Foreningsprisen. Feltet har været skarpt og indstillingerne mange. Nu kan I møde den anden af i alt tre nominerede foreninger: Randers Tennis og Padel

I maj blev der spille tv-kamp i Arla Protein Ligaen på anlægget i Randers Tennis og Padel. Et hav af klubbens medlemmer valgte at komme og støtte op om hjemmebaneholdet.

I 2019 indviede Randers Tennis og Padel deres første padelbane, og i starten af 2022 indviede klubben så yderligere tre baner. Banerne har været fuldt finansieret fra første dag via solid opbakning lokalt – fra såvel eksisterende medlemmer, nye medlemmer gennem crowdfunding samt mere end 65 sponsorer.

Klubben har haft medlemmerne med på sidelinjen hele vejen og gjort processen omkring etablering og investering meget transparent – både med medlemsmøder, beslutning via generalforsamling samt ikke løbende opdatering på hjemmeside, nyhedsbrev og SoMe-opslag.

Blot 14 dage efter indvielsen af den første padelbane i 2019, lavede klubben et medlemsstop. Motivationen for at etablere flere bane var derfor stor. I slutningen af januar 2022 indviede klubben de tre baner mere og i starten af april 2022 havde de igen medlemsstop. Det har resulteret i en lang venteliste for nye potentielle medlemmer. For at tilgodese så mange som muligt, har Randers Tennisklub derfor indført muligheden for ’Pay&Play’ i dagtimer på hverdage samt indført et formiddagsmedlemskab på hverdage, som har betydet, at 35 medlemmer mere har fået muligheden for at komme med ”ombord.” Endeligt har Randers Tennisklub altid haft billigt gæstespil, så medlemmerne har mulighed for at tage venner, naboer, familie og andet med på anlægget. Klubben har godt 400 medlemmer til 4 baner.

Da Randers Tennis og Padel modtager nyheden om, at de er nomineret til Arla Protein Foreningsprisen, vækker det stor glæde:

“Som en forening, der hovedsageligt drives af frivillige, har nomineringen stor betydning for os. Den udgør en anerkendelse af det arbejde, vi udfører, de arrangementer, vi afholder, og generelt er det et stort skulderklap til alle, der har bidraget til projektet med at introducere padel i vores tennisklub. At tage imod en ny sport, selvom der er visse ligheder med tennis, kræver forståelse for forskellene og accepten af, at vi ikke bare kan fortsætte som altid. Vi har valgt en eksperimenterende tilgang og fortsætter med at afprøve forskellige tilgange for at finde ud af, hvad der fungerer bedst. Nomineringen bekræfter os i, at nogle af de ting, vi gør, har en positiv effekt. Det er en stor anerkendelse af alle, der er involveret i klubben, og det understreger, at uden de frivillige kræfter ville dette projekt ikke være muligt,” siger formanden i Randers Tennis og Padel Peter Willemoes Kondrup.
Et hav af aktiviteter

Randers Tennis og Padel har hen over årene tilbudt forskellige former for træning – både faste hold, men også ”drop in” og tematræning. Klubben har haft flere trænere igennem Padel i Danmarks træneruddannelser og har sågar leveret instruktører til Padel i Danmarks træneruddannelse.

Randers Tennis og Padel er meget aktiv i Arla Protein Ligaen, hvor der i maj blev afholdt TV-kamp på anlægget med stor opbakning fra medlemmer og sponsorer. Klubbens herrehold har vundet Arla Protein Ligaen de seneste to sæsoner, og derudover har Randers Tennis og Padel haft flere hold med i forskellige rækker. Klubben har også været vært for en afdeling af slutspillet i Arla Protein ligaen.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Klubben afholder jævnligt events – også for gæster –  så som ”hygge”-turneringer og events, Americano, Padel Camp til Porto Santo – 1 uges drømmerejse for klubbens medlemmer samt firmaarrangementer.

Derudover har Randers Tennis og Padel stået i spidsen en række særlige tilbud – og listen er lang. Den dækker blandt andet over TEAM Fred-forløb med specialskole i lokalområdet, Ældresagen – forløb med introduktion af både tennis og padel. Skolebesøg, hvor elever fra 9.-10. klasse har været på besøg. Aktivering af folk udenfor arbejdsmarkedet via Randers Kommune. Samarbejdsskoler der har valgfag i Padel – La Cour skole har haft dette i både 2022 og 2023 og i kommende skoleår får Randers Realskole det ligeledes.

Klubben buldrer derudaf i samme hast som sporten, og derfor er der tonsvis af projekter på tegnebrættet.

”Endnu bedre integration mellem tennis og padel, måske via events hvor den sociale dimension udenfor banerne bliver dyrket på tværs. Flere baner, mulig overdækning. Organiseret børnetræning, bymesterskaber og skolemesterskaber,” står der som målsætninger i indstillingen.

Derfor har Arla® Protein og Padel i Danmark valgt at nominere Randers Tennis og Padel til Arla Protein Foreningsprisen. Tirsdag kunne du læse historien om ØBG Silkeborg Tennis og Padel, der også er nomineret til prisen. Læs den her.

Om prisen:

Arla Protein Foreningsprisen skal i år uddeles for anden gang. Prisen skal gå til en forening, der har gjort noget ekstraordinært for padelsporten. Det kan være ved…

 • At foreningen har et højt aktivitetsniveau, der rammer mange målgrupper – gerne målgrupper, som ellers er underrepræsenteret i idrætten
 • At foreningen har været med til at gøre det mere tilgængeligt at spille padel og har været med til at sætte sporten på landkortet
 • At foreningen er nytænkende eller er med til at udvikle padelsporten i Danmark med konstruktive løsninger og innovative bud på, hvordan vi i fællesskab kan skabe endnu mere padel
 • At foreningen har deltaget aktivt i Padel i Danmarks aktiviteter, fx Træneruddannelsen, Arla Protein-ligaen, andre turneringer m.m.

Vinderforeningen vil modtage pris og præmiecheck i foreningen af repræsentanter fra  Padel i Danmark.

Nomineret til Arla Protein Foreningsprisen: ØBG Silkeborg Tennis og Padel

Nomineret til Arla Protein Foreningsprisen: ØBG Silkeborg Tennis og Padel 2560 1920 Padel i Danmark

I denne uge vil vi præsentere de nominerede til Arla Protein Foreningsprisen. Feltet har været skarpt og indstillingerne mange. Nu kan I møde den første af i alt tre nominerede foreninger: ØBG Silkeborg – Tennis og Padel. 

I ØBG Silkeborg Tennis og Padel er der godt 75 børn til juniorpadeltræning hver uge året rundt.

Hver eneste dag er der foreninger, som arbejder for at gøre en forskel for padelsporten i Danmark. Foreninger, der arbejder hårdt for fællesskabet og for at udvikle og udbrede padel.

Derfor er det helt oplagt, at Arla® Protein og Padel i Danmark igen i år uddeler Arla Protein Foreningsprisen.

Sidste år gik æren til Holbæk Tennis & Padel Klub. Med prisen følger en præmiecheck på 10.000 kroner, som skal gå til vinderforeningens videre udvikling og virke.

På baggrund af et imponerede felt af indstillede foreninger fra hele landet, er det nu blevet tid til at præsentere den første af de tre nominerede til dette års udgave.

Nomineret: ØBG Silkeborg

I ØBG Silkeborg buldrer padel afsted. Klubben har de sidste mange år været i en rivende udvikling omkring sporten – og det fortsætter kun. Den midtjyske klub satser stort på børn og unge. Derfor tilbydes der træning til alle niveauer og aldersgrupper med forskelligt fokus. Træningstilbuddene har haft så stor succes, at der lige nu er godt 75 børn og unge, som hver uge spiller padel hele året. ØBG har gjort padelsporten til en breddeidræt i lokalområdet, man går til, på linje med fodbold, håndbold og badminton.

At arbejdet i foreningen bliver bemærket, vækker stor glæde i ØBG Silkeborg, da de får overbragt nyheden om at være nomineret til Arla Protein Foreningsprisen 2023.

”Det er en kæmpe anerkendelse af alt det arbejde, vi har lavet. Og vi glæder os megameget til, at der skal ske mere. Vi vil rigtig mange ting,” siger Anette Sander Hindsgavl, der er juniortræner og padelansvarlig i ØBG Silkeborg – Tennis og Padels bestyrelse.

Skolesamarbejde og sociale fællesskaber 

ØBG Silkeborg Tennis og Padel har i lang tid samarbejdet med blandt andet lokale folkeskoler og ungdomsuddannelse, og det er med til, at klubben i dag har måske Danmarks største ungdomsafdeling med alt fra padelleg til elitetræning.

Foreningen er hovedsageligt båret af frivillige kræfter, og har siden 2020 uddannet mere end 10 frivillige trænere til at varetage den ugentlige træning samt camps. Dertil kommer et hjælpetrænerprogram, hvor nogle af klubbens unge gennemgår træning og udvikling sammen i forhold til trænerollen og hjælper til på hold sammen med de voksne trænere fast hver uge. Programmet, der nu har flere år på bagen, har sikret en flok af hjælpetrænere, som er begyndt selv at kunne tage både børne- og voksenhold.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Der er altid højt humør til juniorpadeltræningen i ØBG.

ØBG Silkeborg Tennis og Padel byder også på foreningssammenhold, sociale fællesskaber og træning for de voksne. Der tilbydes ugentlig træning for både kvinder og herrer på alle niveauer. Et tiltag, der startede som kvindepadel for begyndere i 2019, og nu rammer alle. Det særlige fokus på kvinder fra starten har gjort, at kvinderne i dag udgør en fjerdedel af padelmedlemmerne i klubben.

De mange ugentlige træningshold gør, at medlemmerne i ØBG Silkeborge Tennis og Padel kan starte til padel alene og i løbet af meget kort tid få et netværk med masser af muligheder for sport og hygge. Ud over træningen har ØBG flere gange om ugen og på forskellige tidspunkter sociale arrangementer som americano, mexikano med videre, hvor medlemmerne møder hinanden på kryds og tværs.

For ØBG er mantraet, at sporten skal være tilgængelig for alle, og derfor kan man i klubben tegne et medlemskab på få hundrede kroner om måneden, som giver adgang til frit spil samt eventuel træning. For børnene er medlemsskabet billigere.

Klubben har i dag fire turneringshold og truppen omkring holdene samarbejder tæt om træning. Fælleskabet og udviklingen af den enkelte er i højsædet, når de hver lørdag morgen står tidligt op for at starte weekenden sammen på træningsbanen.

Selvom klubben er kommet langt, bliver der ikke slækket på ambitionerne. Tværtimod.

”Der er stadig plads til flere aktiviteter – særligt formiddagene byder på tommer baner, som skal fyldes op af glade ansigter med padelbat i hånden. Der ligger stadig nye muligheder inden for teambuilding, veteranpadel, valgfag i skolen, padelfitness og så videre, som bare venter på at blive sat i gang,” lyder det til sidst i indstillingen.

Om prisen:

Arla Protein Foreningsprisen skal i år uddeles for første gang nogensinde. Prisen skal gå til en forening, der har gjort noget ekstraordinært for padelsporten. Det kan være ved…

 • At foreningen har et højt aktivitetsniveau, der rammer mange målgrupper – gerne målgrupper, som ellers er underrepræsenteret i idrætten
 • At foreningen har været med til at gøre det mere tilgængeligt at spille padel og har været med til at sætte sporten på landkortet
 • At foreningen er nytænkende eller er med til at udvikle padelsporten i Danmark med konstruktive løsninger og innovative bud på, hvordan vi i fællesskab kan skabe endnu mere padel
 • At foreningen har deltaget aktivt i Padel i Danmarks aktiviteter, fx Træneruddannelsen, Arla Protein-ligaen, andre turneringer m.m.

Vinderforeningen vil modtage pris og præmiecheck i foreningen af repræsentanter fra både Arla® Protein og Padel i Danmark.

Indstil en klub til Arla Protein Foreningsprisen

Indstil en klub til Arla Protein Foreningsprisen 2560 1707 Padel i Danmark

Dette efterår går Arla® Protein og Padel i Danmark igen sammen om at hædre en forening, der har gjort noget ekstraordinært for sporten. Nu kan du indstille en forening, som fortjener at vinde.

Hvem skal vinde Arla Protein Foreningsprisen? Send din indstilling nu. Find linket nederst i artiklen.

Padel skyder frem med raketfart i hele Danmark. Ikke mindst i foreningerne, hvor medlemstallet buldrer derudaf. Derfor er det helt oplagt, at Arla® Protein og Padel i Danmark igen i år uddeler Arla Protein Foreningsprisen.

Prisen hylder en forening, der gør et ekstraordinært arbejde for padelsporten i Danmark. Sidste år gik æren til Holbæk Tennis & Padel Klub, der samtidig modtog en præmiecheck på 10.000 kroner.

Nu er det igen muligt at indstille en forening til prisen. Til det har vi brug for din hjælp.

Derfor er Arla® Protein og Padel i Danmark glade for  med Arla Protein Foreningsprisen at kunne videregive den anerkendelse til foreningerne, som de fortjener. De er nemlig med til at tage sporten endnu længere hver dag.

’Padel i Danmark’ er navnet på DGI og Dansk Tennis Forbunds samlede indsats for at udvikle padelsporten og forankre den i den danske foreningsmodel.

Send din indstilling nu

I perioden fra den 28. august og frem til den 15. september klokken 12.00 vil det være muligt for alle at nominere en forening til prisen via en formular på Dansk Tennis Forbunds hjemmeside.

INDSTIL EN FORENING TIL ARLA PROTIN FORENINGSPRISEN HER

Efter indstillingsperioden vil en jury bestående af repræsentanter fra Arla® Protein og Padel i Danmark vælge tre nominerede blandt de indstillede. De nominerede vil efterfølgende blive præsenteret på Padel i Danmark og Dansk Tennis Forbunds kanaler.

Herefter vil der blive kåret en vinder, og den endelig uddeling af Arla Protein Foreningsprisen finder sted i midten af september, hvor vinderforeningen får overrakt prisen.

Hvem kan vinde?

Arla Protein Foreningsprisen skal gå til en forening, der har gjort noget ud over det sædvanlige for padelsporten. Vinderen af prisen skal have udmærket sig, som en forening, som i meget høj grad har arbejdet for foreningsdannelsen omkring sporten og dennes udvikling i Danmark.

Det kan være ved…

 • At foreningen har et højt aktivitetsniveau, der rammer mange målgrupper – gerne målgrupper, som ellers er underrepræsenteret i idrætten
 • At foreningen har været med til at gøre det mere tilgængeligt at spille padel og har været med til at sætte sporten på landkortet
 • At foreningen er nytænkende eller er med til at udvikle padelsporten i Danmark med konstruktive løsninger og innovative bud på, hvordan vi i fællesskab kan skabe endnu mere padel
 • At foreningen har deltaget aktivt i Padel i Danmarks aktiviteter, fx Træneruddannelsen, Arla Protein-ligaen, andre turneringer m.m.

Vinderforeningen skal være medlem i enten DGI eller Dansk Tennis Forbund.

INDSTIL EN FORENING TIL ARLA PROTIN FORENINGSPRISEN HER

Bliv en bedre padeltræner: Kom på kursus i efteråret

Bliv en bedre padeltræner: Kom på kursus i efteråret 2560 1707 Padel i Danmark

DGI og Dansk Tennis Forbund har masser af tilbud på hylderne i form af trænerkurser i efteråret til padeltrænere, der drømmer om at blive dygtigere.

At vise hvordan historien om padel glæder motionister i dag

Nu er det muligt at tilmelde dig efterårets padeltrænerkurser. DGI og Dansk Tennis Forbund under paraplyen ‘Padel i Danmark’ har åbnet op for tilmeldingen til efterårets mange padeltrænerkurser. Der udbydes 16 kurser i alt fordelt på trinene Padeltræner 1, 2 og 3.

LÆS MERE OM TRÆNERKURSERNE

Her er de åbne tilbud lige nu:

Kommende Padeltræner 1-uddannelse:

Kommende Padeltræner 2-uddannelse:

Kommende Padeltræner 3-uddannelse:

 • D. 23.-24. september 2023 kl. 10-18 begge dage hos Ølstykke Tennis og Padelklub. Tilmeld dig her.
 • D. 14.-15. oktober 2023 kl. 10-18 begge dage hos Padel Star, Aarhus. Tilmeld dig her.

Kommende Padeltræner 4-uddannelse:

Dato kommer snart.

Hvorfor trænerkursus?

Der er mange gode grunde til at tage på trænerkursus, men her får du fem af dem:

 • Du bliver dygtigere til at gennemføre en træningstime
 • Du bliver bedre til at kommunikere med dine spillere
 • Du får konkrete øvelser til opvarmning og spil
 • Du møder andre trænere og kan sparre med dem på kurset
 • Du bliver undervist af nogle Danmarks dygtigste padelinstruktører

Klar, parat, juniorpadel

Klar, parat, juniorpadel 1170 1003 Padel i Danmark

Juniorpadel skal ud at leve i hele Danmark. Det er målet i Padel i Danmark, der arbejder på at lave et bæredygtigt træningstilbud til de yngste målgrupper i landets foreninger.

Padel er for ALLE. Hele familien skal kunne samles i padelklubben og spille både sammen og hver for sig.

Sommerferien er over os, men på Padel i Danmarks kontor bliver der knoklet på livet løs. Der skal undersøges, afprøves og testes. Vores uddannelseskonsulenter er nemlig i fuld gang med at udvikle et juniorpadeltilbud til landets foreninger.

Her kommer en Q&A vores uddannelseskonsulenter, Nathali Thorius og Kitte Kry Bøttcher, der sammen har svaret på en række spørgsmål om Padel i Danmarks arbejde med juniorpadel.

Kan I fortælle lidt om jeres arbejde med juniorpadel? 

”I første bølge lægger vi vægt på “Familietræning” og “Juniorpadel”. Vi har lavet noget research og været ude på nogle besøg i forskellige klubber. Efter sommerferien følger vi to testklubber, som vi hjælper i gang, og hvor vi kan prøve nogle forskellige ting af.

Lige nu sidder vi og designer sjove øvelser til træningen, som bliver en del af “Juniorpadel”. Det næste, vi skal i gang med, er “Opstart af juniortræning”, altså hvordan man rekrutterer medlemmer, får en god træning op at stå og så videre.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Sådan ser det ud, mens der bliver knoklet på livet løs på Padel i Danmarks kontor i Idrættens Hus.

Vi forventer, at “Familietræning” og “Juniorpadel” er færdige i slutningen af året og at “Opstart af juniortræning” bliver færdiggjort inden udendørssæsonen 2024.”

Er der forskel på at arbejde med padel til voksne og til unge?

”Ja. Øvelserne skal være sjove og kreative – og hvis man kan skabe et billedligt univers, fanger det især børn. Kommunikationen er også anderledes; man skal være kort og konkret, når man forklarer noget, børnene vil gerne være aktive, hvor de voksne gerne vil forstå formålet bag en øvelse. Og så kan man få børn til alt, hvis man skaber den rette stemning eller historie.”

Hvordan skal juniorpadel komme ud at leve? 

”Vi vil gerne have juniorpadel ud at leve bredt i Danmark – og vi har specielt fokus på foreningerne.

Af DGI/DTFs medlemsforeninger er det kun 28 procent af dem på Sjælland, der tilbyder juniortræning. På Fyn er det 43 procent, og i Jylland er det 23 procent af klubberne. Vi vil gerne op på minimum 75 procent i alle tre landsdele.

Vi vil gerne gøre det bæredygtigt – skabe et tilbud til den yngre målgruppe i foreningerne, som kan fortsætte og blive en del af foreningen. Det er en målgruppe, som er blevet lidt overset i padel indtil nu, men der begynder at vise sig en større efterspørgsel. Vi vil gerne have, at hele familien kan samles i padelklubben og spille både sammen og hver for sig.”

SKAL JERES FORENING HAVE JUNIORPADEL?

Gør jeres forening sig tanker om at starte juniortræning op, så er I meget velkomne til at kontakte Padel i Danmarks uddannelseskonsulenter for sparring, vejledning og råd:

Nathali Thorius: nat@tennis.dk eller +45 40 48 97 33  eller Kitte Kry Bøttcher: kkb@tennis.dk eller +45 20 77 02 27

Gratis tilbud kan hjælpe trænere med børn med særlige behov

Gratis tilbud kan hjælpe trænere med børn med særlige behov 2560 1707 Padel i Danmark

Kom på gratis trænerkursus med fokus på inklusion tirsdag den 15. august. Der er både kursus i Randers og Hillerød.

At vise hvordan historien om padel glæder motionister i dag

Så er der godt nyt til alle tennis- og padeltrænere, der gerne vil lære at tilpasse sin undervisning, så alle børn og unge føler sig velkomne, trygge og inkluderet på banen.

Tirsdag den 15. august i henholdsvis Hillerød og Randers tilbyder DGI og Dansk Tennis Forbund et gratis trænerkursus inklusiv forplejning i tidsrummet 18.30-21.00. Det er fondsmidler fra projektet TEAM Fred, der gør det muligt at gøre det helt gratis at deltage.

Der er et begrænset antal pladser, så tøv ikke med at tilmelde dig:

Mere om kurset

På dette 2,5 timers kursus vil du lære, hvordan du kan skabe de bedste rammer for børn og unge, der ikke har så let ved at tilpasse sig den traditionelle træning. Vi vil præsentere dig for teori om, hvordan du sikrer dig, at alle børn og unge føler sig velkomne, trygge og inkluderet i din undervisning.

Vi ved, at teori kun er en del af ligningen, og derfor vil vi også hjælpe dig med at omsætte den teori, du har lært, til praksis på banen. Derfor foregår den sidste time af workshoppen på banerne i selskab med instruktøren. Kurset er både for tennis- og padeltrænere.

Dette kursus udbydes gratis, da det er finansieret af fondsmidler fra projektet TEAM Fred. Tøv ikke med at tilmelde dig vores kursus i dag og bliv en endnu bedre instruktør!

Hvis du ønsker det, så tilbyder vi også en gratis sandwich fra kl. 18.00 – skal tilvælges i tilmeldingen.

Tilmelding

Kontakt

Jonas Øhlenschlæger Hansen

Foreningskonsulent – Tennis, padel & projektleder for TEAM Fred

jonas.hansen@dgi.dk

Nationalt Tennis- og Padelseminar 2023 – tilmeldingen er åben

Nationalt Tennis- og Padelseminar 2023 – tilmeldingen er åben 1200 747 Padel i Danmark

Glæd dig til et fysisk event, hvor vi præsenterer et line-up af fantastiske oplæg kombineret med forskellige workshops. Indholdet er sammensat, så klubbernes tennis- og padelentusiaster får sig en på opleveren. Tilmeldingen er åben!

I år disker Nationalt Tennis- og Padelseminar op med både plenumoplæg, workshops og hands-on træningsseancer for alle inden for padel/tennis. Årets program er sammensat for at inspirere trænere, ildsjæle, bestyrelser og spillere fra landets tennis- og padelklubber.

Seminaret afholdes af DGI og Dansk Tennis Forbund og løber af stablen i Idrættens Hus i Brøndby lørdag den 7. oktober.

LÆS MERE OM OPLÆG OG WORKSHOPS

Deltagere, der gerne vil være godt udhvilet til dagen, kan booke overnatning i Idrættens Hus hotel til en fornuftig pris – booking af værelse foregår via tilmeldingsmodulet.

Glæd dig til at få masser af tankevækkende oplæg, fif og inspiration med hjem til klubben.

PS: Som et ekstra tilbud kan du deltage i en padelturnering allerede fredag 6. oktober.
PPS: Del endelig invitationen med relevante personer i dit tennis- og padelnetværk!

Vi glæder os til at se dig.

**************
Pris:
kr. 1.000,-
Frist for tilmelding: 28. august

TILMELD DIG HER


Fredagspadel og netværk

Fredag 6. oktober 2023, klokken 19.00-21.00

Hvad med at tyvstarte seminaret allerede fredag aften og varme op med en omgang hyggelig padel? Så har du muligheden nu.

Vi byder på to timers padel på banerne, og satser på masser af lækre slag og store smil – naturligvis kombineret med netværk og lidt koldt at drikke efter dysterne.

Antal pladser: 30 (først til mølle)
Pris: 100 kr.

Tilmeld dig til Fredagspadel og netværk i tilmeldingsmodulet


Tidsplan

Kl. 10.00-10.30: Tjek ind og morgenkaffe
Kl. 10.30-10.45: Velkomst
Kl. 10.45-11.30: Plenumoplæg v/Niels Grinderslev og Frederik Løchte Nielsen
Kl. 11.30-11.45: Praktisk info om inspirationsoplæg
Kl. 11.45-12.45: Frokost
Kl. 12.45-14:15: Workshop
Kl. 14:15-14.30: Kort pause – kaffe og netværk
Kl. 14.30-16:00: Workshop
Kl. 16:00-16:15: Kort pause – kaffe/kage og netværk
Kl. 16.15-17.15: Plenumoplæg v/Søren Hansen – Vanebrudspalæet
Kl. 17.15-17.30: Farvel og tak for denne gang
Kl. 17.30-18.00: Tak for i dag og sandwich to go, øl/vand

Programmet er vejledende og vi tager forbehold for ændringer

TILMELD DIG HER

Oplæg for alle

 • Motiverende træningsmiljøer – hvad er opskriften? v/Frederik Løchte Nielsen (DTF) og Niels Grinderslev (DGI)
 • Sådan bryder du vanen med at ”serve for langt” v/ Søren Hoffmann Hansen, Innovationsdirektør i Vanebrudspalæet

Læs mere om de fælles oplæg

Workshops, du kan tilvælge

 • Fundraising – skaf midlerne til klubbens drømmeprojekt v/ Steffen Gregersen, fundraiser, Aktiv Fundraising, og Trygve Laub Asserhøj, konsulent, DIF og DGI’s Foreningspulje
 • Lynkursus i kommunikation – bryd igennem støjmuren v/ Eric Engsig, kommunikationskonsulent hos DGI Østjylland
 • Mennesker motiveres forskelligt, så hvordan får vi alle med? v/ Niels Grinderslev, konsulent i DGI
 • Kunstig intelligens til analyse af tennis og padel v/ Kári Gunnarsson, stifter af Clutch og tidligere professionel badmintonspiller
 • Pickleball – det er nemt at sætte i gang v/Kristian Hammerum, Odense Pickleball, og Kenneth M. Pedersen, Kristrup tennis- og pickleballklub
 • Hjerteredderkursus på 30 minutter v/ Johan Kristensen, hjerteredder-instruktør
 • Opstrengning – hvordan og hvorfor det kan være afgørende v/ Kasper Kofoed, certificeret Master Professionel Stringer samt Pro Tour Stringer ved European Racket Stringers Association.
 • To inspirerende opskrifter på medlemsvækst v/ Ry Tennis Klub og Albertslund IF Tennis og Padel
 • Mød din anlægs- og udstyrspartner v/ CREO, LITE, A-Sport, RedPlus, Aktiv Fundraising, HEAD, Tornvig Maskiner, Presenco med flere
 • Skab merværdi sammen med kommunen v/ Rune Fjord Marschall, konsulent, Kommuner og Idrætspolitik, DGI Nordsjælland
 • Familietræning i padel og tennis v/ Morten Hedegaard, konsulent, Padel i Danmark, og Kitte Kry Bøttcher, uddannelseskonsulent, DTF
 • Tennisfitness – inspiration til at øge intensiteten i din træning v/ Zsombor Kiss, diplomtræner, instruktør på både tennis- og padeluddannelse hos DTF/DGI

Læs mere om alle workshops

Dobbelt DM-guld i padel til Julia Wiese

Dobbelt DM-guld i padel til Julia Wiese 1600 1067 Padel i Danmark

Søndag skulle der uddeles ædelt metal ved DM i padel 2023 – Powered by Arla® Protein. 25-årige Julia Wiese blev dobbelt danmarksmester.

Julia Wiese sikrede sig dobbelt DM-guld i padel. Foto: Frank Cilius.

Mixfinalen var først på programmet, da DM i padel 2023 – Powered by Arla® Protein skulle have sin afslutning søndag. Derefter fulgte damefinalen, mens herrerne sluttede dagen af med deres finale. Alle tre finaler blev sendt direkte på SPORT LIVE.

Flot start

I dagens første finale stod Julia Wiese og Tore Deleuran-Skjold overfor makkerparret – og ægteparret – Stine Jacobsen og Thomas Jacobsen. De to gange Jacobsen havde været overbevisende i deres vej til finalen. Stine Jacobsen er tidligere verdensmester i Racketlon og var lynhurtig på banen, mens Thomas Jacobsen benyttede sig af sine slagkraft.

Dog var det svært at følge med det førsteseede par Wiese/Deleuran-Skjold, og favoritterne tog sejren i to sæt 6-4, 6-2. Første DM-guld i padel var i hus.

Dramatisk damefinale

I damefinalen skulle Julia Wiese jagte sit andet DM-guld, og byttede bror ud med søster, da slaget skulle slås mellem rækkens to topseedede par Julia Wiese/Liv Deleuran-Skjold og Betina Pedersen/Marie Røpke. Betina Pedersen og Julia Wiese dannede par ved sidste års DM, hvor det blev til sølv.

Betina Pedersen og Marie Røpke bragede ud på banen, og selvom doubleparret fik sin debut sammen dagen forinden, var det ikke noget, der kunne ses på samarbejdet. Makkerparret vandt sikkert første sæt 6-3. I andet sæt var der til gengæld byttet rundt. Wiese/Deleuran-Skjold kom bedst fra start og bragte sig foran 4-0 og kørte sættet hjem 6-2.

Det afgørende sæt blev på alle måder drabeligt. Parrene fulgtes ad til stillingen 2-2, før Pedersen/Røpke trak fra og kom foran 5-2.  Men Wiese/Deleuran-Skjold kæmpede tilbage, og finalen skulle afgøres i en tiebreak, som Wiese/Deleuran-Skjold fik sat sig på. Parret kunne til sidst råbe forløsningen ud, da Røpke sendte bolden i nettet ved stillingen til 7-5.

”Vi er helt vildt glade og stolte, og jeg tror stadig, at adrenalinen pumper i kroppen på os begge to (Liv Deleuran-Skjold, red.), for det var virkelig tæt. Vi taber første sæt efter at være kommet dårligt fra start og vinder andet sæt okay komfortabelt. Tredje sæt kommer vi bagud 2-5, men hiver den hjem i en tiebreak. Så jeg tror, at alle følelser har været igennem kroppen, og det gør det endnu mere fedt at løbe med sejren, når det har været så tæt,” sagde Julia Wiese efter kampen.

”Jeg tror aldrig, at jeg har råbt så meget i mit liv. Jeg tror også, at det har noget at gøre med omgivelserne, at der er noget spænding. Så virkelig fed følelse.”

Overlegen herrefinale

Finaledagen skulle rundes af, da herrefinalen blev sat i gang, og det sidste DM-guld skulle finde sine ejermænd.

Herrernes finale stod mellem Lasse Schram Simonsen og Daniel Stisen på den ene side og Klaus Balic Sørensen og Frederik Iversen.

Simonsen og Stisen havde i semifinalen slået det førsteseede par Tore Deleuran-Skjold og Mads Langer med 6-1, 6-3, og makkerparret fortsatte i samme høje tempo på finaledagen.

Trods en fin start fra Sørensen/Iversen, hvor parrene fulgtes tæt ad i første sæt, trak favoritterne til sidst fra og vandt finalen overbevisende med cifrene 6-4, 6-0. Selvom det ikke blev en tæt finale var det to glade danmarksmestre i padel, som kunne få hængt guldet om halsen.

”Vi kom lidt shaky fra start. Det er en fed kulisse, hvor der var mange tilskuere og mange vi kender. De andre kom ud med rigtig god energi. Det var det perfekte set-up,” sagde Daniel Stisen.

Resultater søndag

Mix DM – Finale
Tore Deleuran-Skjold/Julia Isabella Wiese [1] – Thomas Jacobsen/Stine Jacobsen 6-3, 6-3

Kvinder DM – Finale
Liv Deleuran-Skjold/Julia Isabella Wiese [1] – Betina Pedersen/Marie Røpke [2] 3-6, 6-2, 7-6(5)

Herrer DM – Finale 
Klaus Balic Sørensen/Frederik Iversen – Lasse Schram Simonsen/Daniel Stisen 6-4, 6-0

Fakta om DM-ugen

 • DM-ugen er en stor sportsbegivenhed, som viser og hylder det bedste fra dansk eliteidræt.
 • Over 200 DM-medaljesæt skal uddeles, når DM-ugen afvikles i Aalborg den 21.-25. juni 2023.
 • DM-ugen samler de officielle danmarksmesterskaber for 40 sportsgrene, hvilket dækker over flere end 100 forskellige discipliner til lands, til vands og i luften – fx beachvolley, cykling, faldskærm, SUP, rally, golf, wakeboard og meget andet.
 • Begivenheden arrangeres af Danmarks Idrætsforbund (DIF) i tæt samarbejde med de mange forbund og værtsbyen Aalborg.
 • Hvis man ikke kan være til stede i Aalborg, kan man følge DM-ugen på Danmarks Radio, hvor der i alt sendes omkring 60 timer fra DM-ugen.
 • Det er anden gang, DM-ugen afholdes, og debuten fandt sted sidste år – også i Aalborg. I 2024 går værtsbystafetten videre til Herning.
 • Se mere på www.dmugen.dk

 

Sociale medier og app

Her er DM-finalerne i padel

Her er DM-finalerne i padel 1600 1067 Padel i Danmark

Betina Pedersen skal søndag forsøge at hoppe en enkelt plads højere op på medaljeskamlen i damerækken end sidste år.

 • Lørdag blev finalisterne fundet ved DM i padel 2023 – Powered by Arla® Protein, som er den del af DM-ugen i Aalborg.

 • Søndag spilles de tre finaler på Honnørkajen i Aalborg fra klokken 11.

 • Alle finaler vises direkte på SPORT LIVE.

Der bliver godt gang i bandejas og lækre detaljer, når der søndag skal uddeles guld og sølv ved DM i padel – Powered by Arla® Protein. Her er hvad, man kan se frem til.

Finale i mix fra klokken 11.00

 • Julia Wiese/Tore Deleuran-Skjold – Stine Jacobsen/Thomas Jacobsen

Finale for damer fra klokken 12.30

 • Liv Deleuran-Skjold/Julia Isabella Wiese – Betina Pedersen/Marie Røpke

Finale for herrer fra klokken 14.00

 • Lasse Schram Simonsen/Daniel Stisen – Klaus Balic Sørensen/Frederik Iversen

Søndag fra klokken 11 transmitterer tv-kanalen SPORT LIVE alle tre finaler ved DM i padel 2023 – Powered by Arla® Protein.

Drabelig semifinale

Før det stod klart, hvem der skal kæmpe om titlen som danmarksmester i mix-, dame- og herredouble, skulle der spilles kvart- og semifinaler på Honnørkajen i Aalborg. Og der var lagt op til et brag, da sidste års guldmedaljetager for herrer og sølvmedaljetager i mix, Tore Deleuran-Skjold, trådte ind på banen med Julia Wiese, der vandt sølv i damerækken ved DM-ugen 2022.

Foran en tætpakket kulisse kom det førsteseedede mixpar godt fra start mod Sebastian Søberg og Victoria Hangaard. Med cifrene 6-4, 6-1 sikrede Deleuran-Skjold/Wiese sig den første plads i finalen.

”Vi havde en fin første kamp, hvor vi lige skulle lære banen at kende. Men det er superfedt at stå her og spille foran så mange mennesker i det her set-up. Så vi glæder os enormt meget til at spille mod en af dem, som er i gang med at dyste nu her. Det er en lang og drabelig semifinale, som de har gang i. Vi glæder os helt vildt til at stå på banen igen,” siger Julia Wiese efter sejren.

Den ”lange og drabelige” semifinale udspillede sig mellem Stine og Thomas Jacobsen, der danner par på og uden for banen, og Betina Pedersen og Jesper Clausen. Efter tre lange sæt kunne de to gange Jacobsen til sidst knytte næven og gå til nettet for at sige ”tak for kampen”.

Ægteparret Stine og Thomas Jacobsen udgør også en stærk duo på padelbanen.

To finaler til Wiese

I damerækken kunne Julia Wiese spille sig i en endnu en finale. Det lykkedes sammen med makkeren Liv Deleuran-Skjold. Men de havde brug for alle tre sæt for at slå Simone Alipieva og Anna Riisgaard ud.

I finalen venter Betina Pedersen og Marie Røpke, som nemt slog Victoria Hangaard og Stine Jacobsen med 6-2, 6-0. Betina Pedersen dannede par med Julia Wiese ved sidste års DM, hvor det blev til sølv.

Marie Røpke har allerede været i en DM-finale tidligere i år. Men det var finalen i damedouble ved DM i Badminton i februar. 36-årige Røpke har også to EM-sølvmedaljer i badminton på CV’et tilbage i 2014 og 2012.

Herrernes finale bliver med Lasse Schram Simonsen og Daniel Stisen på den ene side og Klaus Balic Sørensen og Frederik Iversen.

Simonsen og Stisen slog Tore Deleuran-Skjold og Mads Langer med 6-1, 6-3. Inden da havde Klaus Balic Sørensen og Frederik Iversen allerede kvalificeret sig til finalen. Det skete med en sejr i tre sæt over Thomas Jacobsen og Sebastian Søberg.

Liv Deleuran-Skjold er i finalen med Julia Wiese som makker.

Resultater semifinaler

Mix

 • Julia Wiese/Tore Deleuran-Skjold – Victoria Hangaard/Sebastian Søberg 6-4, 6-1
 • Stine Jacobsen/Thomas Jacobsen – Betina Pedersen/Jesper Clausen 5-7, 6-3, 7-5

Damer

 • Liv Deleuran-Skjold/Julia Isabella Wiese – Simone Alipieva/Anna Riisgaard 7-6, 4-6, 6-1
 • Betina Pedersen/Marie Røpke – Victoria Hangaard/Stine Jacobsen 6-2, 6-0

Herrer

 • Lasse Schram Simonsen/Daniel Stisen – Tore Deleuran-Skjold/Mads Langer 6-1, 6-3
 • Klaus Balic Sørensen/Frederik Iversen – Thomas Jacobsen/Sebastian Søberg 6-1, 2-6, 6-2

Facts om DM i padel – Powered by Arla® Protein

 • Danmarksmesterskabet spilles i tre rækker; mix, damer og herrer
 • Kampene spilles på Honnørkajen i Aalborg, hvor der er stillet en mobil padelbane op til lejligheden
 • Udover titlen som danmarksmester kan alle tre vinderpar hver dele en præmiecheck på 8.000 kroner. Sølvvinderne får 4.000 kroner.

Facts om DM-ugen

 • DM-ugen er en stor sportsbegivenhed, som viser og hylder det bedste fra dansk eliteidræt.
 • Over 200 DM-medaljesæt skal uddeles, når DM-ugen afvikles i Aalborg den 21.-25. juni 2023.
 • DM-ugen samler de officielle danmarksmesterskaber for 40 sportsgrene, hvilket dækker over flere end 100 forskellige discipliner til lands, til vands og i luften – fx beachvolley, cykling, faldskærm, SUP, rally, golf, wakeboard, tennis, padel og meget andet.
 • Begivenheden arrangeres af Danmarks Idrætsforbund (DIF) i tæt samarbejde med de mange forbund og værtsbyen Aalborg.
 • Hvis man ikke kan være til stede i Aalborg, kan man følge DM-ugen på Danmarks Radio, hvor der i alt sendes omkring 60 timer fra DM-ugen.
 • Det er anden gang, DM-ugen afholdes, og debuten fandt sted sidste år – også i Aalborg. I 2024 går værtsbystafetten videre til Herning.
 • Se mere på www.dmugen.dk

Sociale medier og app