Fast nyhed

Emil Lilleøre er første padelspiller som Team Danmark-elev og håber at bane vejen for andre unge

Emil Lilleøre er første padelspiller som Team Danmark-elev og håber at bane vejen for andre unge 1600 1067 Padel i Danmark

Med en sportslig godkendelse fra Dansk Tennis Forbund kunne 17-årige Emil Lilleøre i sommer som den første padelspiller starte på en ungdomsuddannelse under Team Danmark. Det giver ham mulighed for at kombinere en uddannelse med elitesport.

Emil Lilleøre i aktion ved DM i Padel 2022 – Powered by Arla® Protein, hvor han blev dobbelt danmarksmester. Foto: Morten Olsen

For godt tre måneder siden kunne den kun 17-årige Emil Lilleøre hele to gange på samme dag træde øverst på podiet og række armene i vejret. Som den eneste deltager ved DM i Padel 2022 – Powered by Arla® Protein kunne han nemlig kalde sig dobbelt danmarksmester. I mixdouble og i herredouble.

Selvom det var stort at blive dobbelt danmarksmester, så er det ikke nok. Emil har store ambitioner for sig selv og sit padelspil. Både nu og i fremtiden. Derfor er han som den første padelspiller nogensinde blevet Team Danmark-elev.

En ordning der gør det muligt for ham at kombinere en gymnasial ungdomsuddannelse med eliteidræt. Han er denne sommer startet i en Team Danmark-klasse på HF Viby i Aarhus, hvor han de næste to år skal tage en ungdomsuddannelse samtidig med at han kan dyrke sin sport på eliteniveau.

”Det er en god klasse og fint at komme i gang. Efter sommerferien sidste år startede jeg på efterskole, men droppede ud af den efter nogle måneder. Så har jeg ikke lavet så meget skolerelateret siden. Det er meget rart at komme i gang igen,” fortæller Emil.

I Emils klasse er de 14 elever på Team Danmark-ordningen, der alle dyrker forskellige sportsgrene. Og så er der 14 elever udover, som ikke dyrker sport på eliteplan, for at danne en fuldtallig klasse.

Selvom Emil er den eneste, der spiller padel, er det rart at gå i klasse med en masse andre, som forstår ham og lever på samme måde.

”Man kan snakke med en del fra klassen, som forstår en på en anden måde, end en ikke-sportsudøver gør.”

Giver unik mulighed

At blive en del af Team Danmarks uddannelsesordning kræver en sportslig godkendelse fra et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Som atlet kan man få en sportslig godkendelse, hvis ens specialforbund har en aftale med Team Danmark, og man opfylder de kriterier, som forbundet og Team Danmark har lavet i fællesskab.

Den ordning er der hvert år flere tennisspillere, der benytter sig af med godkendelse fra Dansk Tennis Forbund. Men Emil Lilleøre er den første padelspiller, som er blevet godkendt af DTF til Team Danmark-ordningen.

Emil Lilløre og Betina Pedersen vandt i mixdouble ved DM i Padel 2022 – Powered by Arla® Protein. Foto: Morten Olsen

For Emil ligger fremtiden lige nu i Spanien. Han drømmer om på et tidspunkt at tage sydpå for at bo og udvikle sit padelspil. Dog føler han sig endnu for ung til at tage det store skridt mod udlandet alene. Derfor sætter han pris på, at han kan bruge de næste par år på at tage en ungdomsuddannelse – uden at gå på kompromis med sin sport.

”Jeg har mulighed for at få taget en uddannelse, samtidig med at jeg kan udvikle mig padelmæssigt. Den mulighed ville jeg ikke have, hvis jeg ikke var inde over Team Danmark. Så ville jeg simpelthen få for meget fravær. Så der er ingen tvivl om, at det her giver mig en masse muligheder. Både at vinde på padelfronten og få en uddannelse bag mig.”

”Det giver mig en masse fleksibilitet. Er der noget stort for mig i padel, der ligger lige oveni en masse eksamener, så kan jeg få rykket eksamenerne. Er der en aflevering midt i skoleåret, så kan jeg få den rykket, så det passer med min sport. Det giver mig en anden ro. Men man skal være seriøs omkring det. Og det har jeg også tænkt mig. Jeg går 110 procent ind i det, fordi jeg vil det her.”

Lever op til forestillingen 

Det er aldrig helt til at vide, om virkeligheden lever op til forventningerne. Men for Emil har starten af uddannelsen været, som han havde håbet. Der er meget fokus på sporten og samtidig en stor frihed, så længe man overholder reglerne.

”Der har været fokus på sporten fra starten af. Vi startede en onsdag, og allerede om tirsdagen skulle vi møde op ude ved Team Danmark til morgentræning klokken otte, og det samme om torsdagen. Så det kørte bare lige på og hårdt med træning, og det gør det stadig. Og de holder, hvad de lover, i forhold til at være fleksible og give lov.”

”Og det skal ikke være helt vildt skemalagt en måned frem. Så længe min koordinator fra Team Danmark ved dagen før, hvor jeg er, kan jeg selv bestemme, hvilken type træning jeg vil lave. Så det er meget positivt. Det spiller.”

Foto: Morten Olsen

Uden for skolen er der et godt sammenhold mellem Team Danmark-eleverne. Også dem fra de andre skoler. De har nemlig flere gange om ugen mulighed for at træne sammen – også selvom de ikke dyrker den samme sport.

”Hver tirsdag og torsdag morgen har jeg valgt at have styrketræning. Så får jeg adgang til Team Danmarks lokale i Århus, hvor jeg studerer. Og så er der en masse andre Team Danmark-elever, der går på HHX og STX og så mødes vi alle sammen der. Så kan vi være 35 elever, der dyrker forskellige sportsgrene, men er sammen om Team Danmark og er sammen om at styrketræne.”

Vil bane vejen for andre

For den unge aarhusianer er det stort at være den første, som kan kalde sig padelspiller på uddannelse under Team Danmark. Men han håber, at det kun er starten, og at han fremover vil være en inspiration for andre unge padelspillere, der drømmer om leve af sporten.

”Der er ingen tvivl om, at jeg er glad og stolt over at være kommet ind som den første. Jeg føler lidt, at jeg er med til at bane vejen for andre unge, som måske siger ’det var også det Emil, han gjorde’. Og forstå mig ret, men ser op til mig på en eller anden måde.”

Som Team Danmark-elev er det muligt at forlænge sin ungdomsuddannelse med et år, men planen er, at Emil afslutter sin HF på to år.

Fakta: Sportslig godkendelse

Dansk Tennis Forbund har en aftale med Team Danmark. Hvis du opfylder de kriterier, som DTF og Team Danmark har udstedt, kan du søge om sportslig godkendelse, som giver dig en række tilbud, der vil gøre det lettere for dig at kombinere ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse og elitesport.

Får du en sportslig godkendelse, kan du:

 • gøre skolen opmærksom på din status som atlet
 • skabe forståelse for din situation og få fleksibilitet i hverdagen og i forbindelse med eksamen
 • få adgang til supplerende undervisning
 • forlænge din ungdomsuddannelse

Dansk Tennis Forbund Elite- og Talent ønsker at støtte satsningsspillernes fortsatte personlige og sportslige udvikling. For at kunne præstere optimalt, skal der være styr på flere ting. Det er vigtigt at være målrettet, men også at kunne planlægge sin hverdag bedst muligt. I det lange løb udvikler spilleren sig bedst, hvis denne ikke blot fokuserer på sin sport, men sin samlede livssituation.

Læs mere om hvordan du ansøger her: https://tennis.dk/spiller/spillerudvikling/ungdomsuddannelse/ eller på Team Danmarks hjemmeside: https://www.teamdanmark.dk/uddannelse/gymnasial-ungdomsuddannelse

Jeres forening kan søge støtte hos Realdania

Jeres forening kan søge støtte hos Realdania 1849 2560 Padel i Danmark

Realdania har åbnet for en pulje på i alt 2 mio. kroner, som skal give økonomisk støtte til at genoptage eller videreudvikle nogle af de mange aktiviteter, der blev igangsat i coronatiden.

Foto: Kennet Islandi Havgaard

Coronatiden skabte nye måder at agere på i mange foreninger og fællesskaber, og som en del af Realdanias indsats, ’RESPOND-rammerne for den nye hverdag’, skal det undersøges, hvordan COVID-19 påvirkede vores adfærd, og hvordan vi kan omsætte den nye viden og nye initiativer til bedre livskvalitet i fremtiden.

Som led i den indsats åbnes der nu for puljen ’De nye folkerum’, hvor foreninger og NGO’er kan søge om op til 100.000 kr. i støtte til aktiviteter inden for følgende fire fokusområder:

 • Kulturen i nye rammer
 • Bynær natur
 • Grønne mødesteder
 • Fremtidens foreningsliv (kan især være relevant for tennis- og padelklubber)

Ansøg inden 28. november

Puljen er allerede åben,  og der er sidste ansøgningsfrist mandag den 28. november.

Spørgsmål og svar om puljen

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af foreninger, NGO’er og grupper af frivillige, der har tænkt kreativt og skabt aktiviteter eller stået i spidsen for projekter i coronatiden, som er værd at genoptage eller fastholde.

Hvad kan der søges penge til?

Puljen består af i alt 2 mio. kr., og det er muligt at søge op til 100.000 kr. inkl. moms pr. projekt eller aktivitet. Midlerne fra puljen skal bidrage til at dække udgifterne til at styrke jeres projekt eller aktivitet.
Pengene kan blandt andet bruges til:

 • Udgifter til inventar og mindre byggeprojekter som for eksempel shelters, pavilloner eller udekøkkener.
 • Køb af software og udstyr, som understøtter digitale løsninger
 • Udgifter til at oplære frivillige og øge deres kompetencer på områder, der er relevante for aktiviteten
 • Honorarer til konsulenter, som kan hjælpe med at løse konkrete opgaver, hvor der er brug for ekspertviden (f.eks. brug af digitale programmer, formidling og undervisning)

Man kan ikke få støtte til udgifter til at evaluere aktiviteten eller udgifter til drift såsom løn og administration. Hvis det ansøgte beløb er i den højere ende, lægges der vægt på, at I kan medfinansiere aktiviteten. Medfinansieringen kan eksempelvis være økonomisk støtte fra en anden fond eller en kommune, eller det kan være de arbejdstimer, I lægger i forbindelse med aktiviteten. Det ansøgte beløb skal angives inklusive moms.

Hvad lægges der vægt på?

Når ansøgningen bedømmes, lægges der vægt på aktivitetens muligheder for at bidrage til at tænke nyt og bruge læringen fra coronatiden til at skabe en bedre fælles hverdag på en måde, som rækker længere ud i fremtiden. Derfor lægges der bl.a. vægt på, at

 • projektet eller aktiviteten er baseret på en idé eller nyskabelse, som enten opstod eller fik mulighed for at blomstre i coronatiden
 • projektet eller aktiviteten har potentiale til at inspirere andre
 • projektet eller aktiviteten inddrager borgere, brugere eller medlemmer og gør en forskel for mange
 • projektet eller aktiviteten bidrager til at skabe øget livskvalitet og et mere bæredygtigt samfund
 • der står en kompetent og begejstret forening eller NGO bag projektet eller aktiviteten

Hvem kan man kontakte med spørgsmål?

Kontakt Anne Gade Iversen hos Realdania på agi@realdania.dk eller mobil: 2072 2402

Holbæk Tennis & Padel Klub vinder Arla Protein Foreningsprisen

Holbæk Tennis & Padel Klub vinder Arla Protein Foreningsprisen 2560 1704 Padel i Danmark

Både pris og præmiecheck blev uddelt, da Holbæk Tennis og Padel Klub tirsdag aften modtog Arla® Protein og Padel i Danmarks fælles pris – Arla Protein Foreningsprisen 2022. Holbæk Tennis og Padel Klub modtager prisen for deres store arbejde for padelsporten i Danmark. Det er første gang, prisen er blevet uddelt.

Fra venstre: Janne Theilgaard (kasserer i Dansk Tennis Forbund), Ole Bindslev (tidligere formand i HT&P), Carsten Højerslev (klubschef i HT&P), Jørgen Andreassen (formand i HT&P), Thorkild Christensen (bestyrelsesmedlem i HT&P) og Mads Bojsen (padelkonsulent i Padel i Danmark). Foto: Kennet Islandi Havgaard

Holbæk Sportsby var tirsdag aften fyldt med glade, konkurrencelystne padelspillere, der sendte knaldhårde flugtninger over nettet på Holbæk Tennis og Padel Klubs baner.

Der blev spillet holdkampe i Arla Protein Ligaen, og mens kampene var i gang, kom Janne Theilgaard, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Tennis Forbund, gående.

Med en præmiecheck og en buket blomster i hænderne kunne hun fortælle, at Holbæk Tennis og Padel Klub havde vundet Arla Protein Foreningsprisen.

Prisen uddeles for første gang nogensinde og er et samarbejdede mellem Arla® Protein og Padel i Danmark. Den uddeles til en forening, der har gjort noget ekstraordinært for padelsporten i Danmark.

For klubchef i Holbæk Tennis og Padel Klub, Carsten Højerslev, er prisen et stort og vigtig skulderklap for alle i foreningen, som hver dag arbejder hårdt for at gøre en forskel for padel. Siden 2015 har Holbæk Tennis og Padel Klub arbejdet for at udbrede sporten i deres egn. Og i dag er foreningen med sine over 1100 medlemmer blandt de største padelforeninger i Danmark.

 ”Vi er meget glade og stolte over denne pris. Det betyder mest det, den repræsenterer. For det repræsenterer, at der er en hel masse mennesker, der i nogle fællesskaber skaber noget godt sammen med stor energi. Og vi vil gerne nå endnu længere ud, så padel bliver en folkesport,” fortæller Carsten Højerslev.

’Padel i Danmark’ er navnet på DGI og Dansk Tennis Forbunds samlede indsats for at udvikle padelsporten og forankre den i den danske foreningsmodel. Vinderforeningen skal ligeledes være medlem i enten DGI eller Dansk Tennis Forbund.

Skaber et samlingspunkt

At valget faldt på netop Holbæk Tennis og Padel Klub til dette års udgave af Arla Protein Foreningsprisen, skyldes blandt andet det store engagement, som klubben lægger i padelsporten hver eneste dag.

Klubben er et samlingssted, hvor der er plads til glæde og udvikling for alle – både på og uden for banen. Holbæk Tennis og Padel Klub, der startede som en tennisklub, har på få år formået at integrere padel på lige fod med tennis og drage fordel af synergierne mellem de to sportsgrene.

Holbæk Tennis & Padel Klub arbejder desuden aktivt for at skabe diversitet i foreningen, og derfor spænder medlemmerne fra pensionister, børn og unge og familier til spillere i de bedste rækker.

Kun få i Holbæk Tennis og Padel Klub vidste, hvad der skulle ske tirsdag aften. For resten var det en overraskelse, at foreningen havde vundet Arla Protein Foreningsprisen. Foto: Kennet Islandi Havgaard

Foreningens talrige aktiviteter til nye og eksisterende medlemmer er hver dag med til at udvikle padel. Og i 2022 har klubben blandt andet lavet introduktion for børn og unge i nærliggende almennyttige boligområder samt udbudt muligheder for skolepadel.

Hos Dansk Tennis Forbund og DGI – Tennis og Padel er man glade for, at man med prisen kan være med til at anerkende det store arbejde for padel, der bliver gjort i foreningerne. Og netop Holbæk Tennis og Padel Klubs vigtige og vedholdende engagement bliver fremhævet af bestyrelsesmedlem i Dansk Tennis Forbund Janne Theilgaard. Padel er nemlig kommet for at blive – også i foreningsregi.

”Foreninger betyder rigtigt meget for mange menneskers hverdag, og det, synes vi, er vigtigt at bakke op ommed denne pris. Holbæk Tennis og Padel Klub er dedikerede til fingerspidserne og en fortjent vinder af Arla Protein Foreningsprisen 2022. Der er ingen tvivl om, at klubbens hjerte banker for udvikling af padel. De har skabt et fællesskab, hvor der er plads til alle i Holbæk. Vi er stolte af at have en forening som Holbæk Tennis og Padel Klub, der i den grad arbejder for sporten.”

Pris der giver muligheder

Med Arla Protein Foreningsprisen følger også en præmiecheck på 10.000 kroner, som skal gå til foreningens virke og videre udvikling. Og med de penge kan Holbæk Tennis og Padel Klub udbrede padelsporten til endnu flere. Klubchefen er ikke i tvivl om, at pengene kommer til at gøre en forskel. Og han har allerede en konkret plan i tankerne.

”Vi håber, at det kan være en løftestang til – efter flere års forsøg på at få noget foreningsdrevet indendørspadel – at vi kan komme til at spille indendørs hele året. Det er svært at blive ved med at vækste og lave flere aktiviteter, hvis man ikke kan være sikker på, at man kan afholde aktiviteterne,” fortæller Carsten Højerslev.

Udover Holbæk Tennis og Padel Klub var Dragør Padel Klub og Frejlev Tennis og Padelklub nomineret til Arla Protein Foreningsprisen.

Om prisen:

Arla Protein Foreningsprisen er en helt ny pris, som uddeles for første gang i år.

Bag prisen står Arla® Protein og Padel i Danmark, der er gået sammen for at hylde det gode, hårde arbejde i de danske foreninger. Med prisen følger en præmiecheck på 10.000 kroner, som skal gå til vinderforeningens videre udvikling og virke.

I udvælgelsen af vinderen af Arla Protein Foreningsprisen 2022 er der lagt vægt på, at

 • foreningen har et højt aktivitetsniveau, der rammer mange målgrupper – gerne målgrupper, som ellers er underrepræsenteret i idrætten
 • foreningen har været med til at gøre det mere tilgængeligt at spille padel og har været med til at sætte sporten på landkortet
 • foreningen er nytænkende eller er med til at udvikle padelsporten i Danmark med konstruktive løsninger og innovative bud på, hvordan vi i fællesskab kan skabe endnu mere padel
 • foreningen har deltaget aktivt i Padel i Danmarks aktiviteter, fx Træneruddannelsen, Arla Protein-ligaen, andre turneringer m.m.

Nomineret til Arla Protein Foreningsprisen: Frejlev Tennis & Padelklub

Nomineret til Arla Protein Foreningsprisen: Frejlev Tennis & Padelklub 2560 1346 Padel i Danmark

I denne uge vil vi præsentere de nominerede til Arla Protein Foreningsprisen. Feltet har været skarpt og indstillingerne mange. Nu kan I møde den tredje og sidste af de nominerede foreninger: Frejlev Tennis & Padelklub.

Frejlev Tennis og Padelklub har formået at etablere højt medlemsantal på omkring 300 på trods af flere omkringliggende foreninger og centre.

Hver eneste dag er der foreninger, som arbejder for at gøre en forskel for padelsporten i Danmark. Foreninger, der arbejder hårdt for fællesskabet og for at udvikle og udbrede padel.

For første gang nogensinde skal Arla Protein Foreningsprisen uddeles. Arla® Protein og Padel i Danmark er gået sammen om denne pris for at hylde det gode, hårde arbejde i de danske foreninger.

Med prisen følger en præmiecheck på 10.000 kroner, som skal gå til vinderforeningens videre udvikling og virke.

På baggrund af det stærke felt af indstillede foreninger fra hele landet, er det nu blevet tid til at præsentere den tredje og sidste af de nominerede til dette års udgave.

Nomineret: Frejlev Tennis & Padelklub

I 2019/2020 etablerede Frejlev Tennis og Padelklub en af de første foreningsbaserede padelklubber i Nordjylland.

Frejlev Tennis og Padelklub har formået at etablere højt medlemsantal på omkring 300 på trods af flere omkringliggende foreninger og centre. Det skyldes blandt andet foreningens store fokus på fællesskab, højt aktivitetsniveau, synlighed i lokalområdet og et arbejde med konstant at udvikle klubben, så det er et rart og rummeligt sted for alle at være.

I den nordjyske forening ligger der et stort, frivilligt arbejde bag de flotte resultater. Derfor er det en glad næstformand i Frejlev Tennis og Padelklub, der modtager nyheden om, at foreningen er nomineret til Arla Protein Foreningsprisen.

”Det betyder ekstremt meget at få anerkendelsen af det arbejde, der bliver lagt i klubben af frivillige, som vores forening bygger på,” fortæller Jacob Thrysøe, der er næstformand i Frejlev Tennis og Padelklub.

”Her ligger der jo rigtig mange timers rugbrødsarbejde i at få organiseret og få planlagt. Især i en sportsgren som padel, som har krævet nogle temmelig store investeringer, og i foreningsregi er det også ofte offentlige instanser, der skal tages med i billedet, fordi der skal søges tilladelser. Så det er ikke bare at ringe og ’bestille et stykke bane’. Så på den måde er det dejligt at få en anerkendelse i klubben.”

Frejlev Tennis og Padelklub organiserer mange aktiviteter selv, og har afholdt et internt klubmesterskab med over 50 deltagende par i seks kategorier – både for letøvede og øvede spillere. Foreningen deltager også i Arla Protein Ligaen, hvor de dette efterår har et hold med, og var i foråret med i finalestævnet i mix-rækken.

Hver uge er der fuldtegnet drop-in for alle interesserede medlemmer. Derudover har klubben sørget for, at der altid er en række udvalg som tager sig at alt fra klubhus, baner, aktiviteter og udenomsarealer.

Frejlev Tennis og Padelklub har et stort fokus på børn og unge. Derfor har de etableret ugentlig junior-træning med to uddannede trænere. Foreningen rækker også ud over egne grænser og er i gang med at etablere et netværk med andre nordjyske padelforeninger med netop et stærkt fokus på børn og unge. Frejlev Tennis og Padelklub arbejder desuden aktivt for at engagere og udbyde aktiviteter til de 40-60-årige medlemmer, som ellers kan være svære at fastholde som aktive udøvere i foreningsidræt.

Derfor har Arla® Protein og Padel i Danmark valgt at nominere Frejlev Tennis og Padelklub til Arla Protein Foreningsprisen. Udover Frejlev Tennis og Padelklub er Holbæk Tennis & Padel Klub og Dragør Padel Klub nomineret til prisen.

Om prisen:

Vinderen får Arla Protein Foreningsprisen. Med prisen og æren følger desuden en præmiecheck på 10.000 kroner, som skal gå til foreningens videre udvikling og virke.

Arla Protein Foreningsprisen skal gå til en forening, der har gjort noget ekstraordinært for padelsporten. Det kan være ved…

 • At foreningen har et højt aktivitetsniveau, der rammer mange målgrupper – gerne målgrupper, som ellers er underrepræsenteret i idrætten
 • At foreningen har været med til at gøre det mere tilgængeligt at spille padel og har været med til at sætte sporten på landkortet
 • At foreningen er nytænkende eller er med til at udvikle padelsporten i Danmark med konstruktive løsninger og innovative bud på, hvordan vi i fællesskab kan skabe endnu mere padel
 • At foreningen har deltaget aktivt i Padel i Danmarks aktiviteter, fx Træneruddannelsen, Arla Protein-ligaen, andre turneringer m.m.

Prisen skal for første gang uddeles i år. Og vinderforeningen vil modtage pris og præmiecheck i foreningen af repræsentanter fra både Arla® Protein og Padel i Danmark.

Nomineret til Arla Protein Foreningsprisen: Dragør Padel Klub

Nomineret til Arla Protein Foreningsprisen: Dragør Padel Klub 1329 854 Padel i Danmark

I denne uge vil vi præsentere de nominerede til Arla Protein Foreningsprisen. Feltet har været skarpt og indstillingerne mange. Nu kan I møde den anden af i alt tre nominerede foreninger: Dragør Padel Klub.

På kort tid har Dragør Padel Klub rundet et medlemstal på 200. Foreningen deltager også aktivt i Arla Protein Ligaen, hvor de har flere hold med.

Hver eneste dag er der foreninger, som arbejder for at gøre en forskel for padelsporten i Danmark. Foreninger, der arbejder hårdt for fællesskabet og for at udvikle og udbrede padel.

For første gang nogensinde skal Arla Protein Foreningsprisen uddeles. Arla® Protein og Padel i Danmark er gået sammen om denne pris for at hylde det gode, hårde arbejde i de danske foreninger.

Med prisen følger en præmiecheck på 10.000 kroner, som skal gå til vinderforeningens videre udvikling og virke.

På baggrund af det stærke felt af indstillede foreninger fra hele landet, er det nu blevet tid til at præsentere den anden af de tre nominerede til dette års udgave.

Nomineret: Dragør Padel Klub

Dragør Padel klub blev startet op samtidig med at den første padelhal i Dragør – Racket Club Dragør – var klar til spil i september 2020.

Baseret på frivillighed fik foreningen igangsat introaftener med tilbud om gratis spil og introduktion til padel samt et tilbud om medlemskab til klubben i 2020 og 2021. Det har blandt andet gjort, at Dragør Padel Klub på kort tid har rundet 200 medlemmer, så der for nuværende er lukket for tilgang til nye medlemmer i klubben på grund af manglende banekapacitet.

Dragør Padel Klub er et godt eksempel på en forening, der har formået at skabe et foreningsliv i et kommercielt center. Fra starten har Dragør Padel Klub skabt et samarbejde med Racket Club-hallen, hvor Dragør Padel Klub har fået lov at booke faste baner hen over ugen. Her er det er muligt gennem klubben at booke sig på blandt andet træning, ’spil selv’ og americano-aktiviteter.

At det store stykke arbejde i foreningen bliver bemærket, vækker megen glæde hos Jesper Herche, der er formand i Dragør Padel Klub. Han er stolt på klubbens vegne over nomineringen til Arla Protein Foreningsprisen.

”Det er da en stor cadeau. Der ligger utrolig meget frivilligt arbejde i det, og det er altid fedt at blive anerkendt både af jer, men også af medlemmerne, som har sendt indstillingerne ind,” fortæller Jesper Herche.

I Dragør Padel Klub er der faste aktiviteter tre gange om ugen med fokus på alle målgrupper – lige fra nybegyndere og helt op til meget øvede spillere/turneringsspillere. Medlemmerne kan booke sig ind på aktiviteterne gennem foreningen. Derudover har foreningen fået lavet en aftale med Racket Club, så medlemmerne af Dragør Padel Klub kan booke baner til nedsat pris.

Siden 2021 har der også været træningstilbud til børn, så der nu er seks børne-/juniorhold med ugentlig træning. Alle børn der deltager til træning, har fået en klubtrøje sponsoreret ved fælles hjælp af foreningen samt Jan Larsen fra Racket Club.

Der er på nuværende tidspunkt fire trænere, som også har taget trænerkurser igennem Padel i Danmark, der er tilknyttet Dragør Padel Klub, som dækker træningen ved siden af deres almindelige arbejde. Dragør Padel Klub har helt fra start deltaget i Arla Protein Ligaen, hvor de i sensommer/efteråret har to hold med. Foreningen dækker faktisk tilmeldingsgebyret, hvis man er medlem af klubben.

Aktiviteterne bliver flere og flere i foreningen, der har afholdt alt fra julearrangementer til deres første klubmesterskab i starten af 2022, hvor alle rækker blev fyldt op. Her sørgede man også for at inddele i flere kategorier, så alle niveauer kunne være med.

Næste store aktivitet i foreningen bliver en fem-dages træningstur til Malaga for 18 foreningsmedlemmer, hvor der vil være træning med både spanske og Dragør Padel Klubs egne trænere på tværs af padelniveauer.

Derfor har Arla® Protein og Padel i Danmark valgt at nominere Dragør Padel Klub til Arla Protein Foreningsprisen. Onsdag kunne du læse historien om Holbæk Tennis & Padel Klub, der også er nomineret til prisen. Se den her.

Om prisen:

Vinderen får Arla Protein Foreningsprisen. Med prisen og æren følger desuden en præmiecheck på 10.000 kroner, som skal gå til foreningens videre udvikling og virke.

Arla Protein Foreningsprisen skal gå til en forening, der har gjort noget ekstraordinært for padelsporten. Det kan være ved…

 • At foreningen har et højt aktivitetsniveau, der rammer mange målgrupper – gerne målgrupper, som ellers er underrepræsenteret i idrætten
 • At foreningen har været med til at gøre det mere tilgængeligt at spille padel og har været med til at sætte sporten på landkortet
 • At foreningen er nytænkende eller er med til at udvikle padelsporten i Danmark med konstruktive løsninger og innovative bud på, hvordan vi i fællesskab kan skabe endnu mere padel
 • At foreningen har deltaget aktivt i Padel i Danmarks aktiviteter, fx Træneruddannelsen, Arla Protein-ligaen, andre turneringer m.m.

Prisen skal for første gang uddeles i år. Og vinderforeningen vil modtage pris og præmiecheck i foreningen af repræsentanter fra både Arla® Protein og Padel i Danmark.

Nomineret til Arla Protein Foreningsprisen: Holbæk Tennis og Padel Klub

Nomineret til Arla Protein Foreningsprisen: Holbæk Tennis og Padel Klub 2560 1206 Padel i Danmark

I denne uge vil vi præsentere de nominerede til Arla Protein Foreningsprisen. Feltet har været skarpt og indstillingerne mange. Nu kan I møde den første af i alt tre nominerede foreninger: Holbæk Tennis og Padel Klub.

Finalestævne i Arla Protein Ligaen forår/sommer, hvor Holbæk Tennis og Padel Klub blandt andet lagde baner til arrangementet.

Hver eneste dag er der foreninger, som arbejder for at gøre en forskel for padelsporten i Danmark. Foreninger, der arbejder hårdt for fællesskabet og for at udvikle og udbrede padel.

For første gang nogensinde skal Arla Protein Foreningsprisen uddeles. Arla® Protein og Padel i Danmark er gået sammen om denne pris for at hylde det gode, hårde arbejde i de danske foreninger.

Med prisen følger en præmiecheck på 10.000 kroner, som skal gå til vinderforeningens videre udvikling og virke.

På baggrund af det stærke felt af indstillede foreninger fra hele landet, er det nu blevet tid til at præsentere den første af de tre nominerede til dette års udgave.

Nomineret: Holbæk Tennis og Padel Klub

I Holbæk Sportsby, hvor Holbæk Tennis og Padel Klub holder til, er padel blevet en stor del af hverdagen for rigtig mange mennesker. Faktisk er Holbæk Tennis og Padel Klub med sine over 1000 medlemmer blandt de største padelforeninger i Danmark.

Holbæk Tennis og Padel Klub er et godt eksempel på en forening, der oprindeligt var en tennisklub, men har fået integreret padel i foreningen på lige fod med tennis. Derfor skiftede klubben i 2018 navn, og gik fra Holbæk Tennisklub til Holbæk Tennis og Padel Klub.

For klubchefen i Holbæk Tennis og Padel Klub Carsten Højerslev er det et stort skulderklap efter mange års arbejde og dedikation at være nomineret til Arla Protein Foreningsprisen.

”Det betyder meget for os, for vi har gjort et kæmpe stykke arbejde for at udbrede padelsporten i vores egn siden 2015,” fortæller Carsten Højerslev, da vi overbringer nyheden til ham i telefonen.

”Det har været vigtigt for os at forene og bruge synergierne fra tennis og padel sammen. Sådan at man har nogle ting hver for sig, men man udnytter synergierne organisatorisk, markedsføringsmæssigt og socialt. Derfor betyder det enormt meget for os som forening at blive anerkendt for det og den rivende udvikling, som vi også synes, at vi har bidraget til på padelsporten.”

Igennem flere års indsats har Holbæk Tennis og Padel Klub sikret gode faciliteter under både opstart og efterfølgende stor udbygning af padelsporten i Holbæk. Holbæk Tennis og Padel Klub råder i dag over fem udendørs padelbaner.

Holbæk Tennis & Padel Klub arbejder aktivt for at skabe diversitet i foreningen, og medlemmerne spænder fra pensionister, børn og unge, familier til spillere i de bedste rækker. Holbæk Tennis og Padel Klub blev nummer to i Arla Protein Ligaens Forårssæson.

Foreningens talrige aktiviteter til nye og eksisterende medlemmer er hver dag med til at udvikle padel. I 2022 har klubben blandt andet lavet introduktion for børn og unge i nærliggende almennyttige boligområder samt udbudt muligheder for skolepadel.

Holbæk Tennis & Padelklub har deltaget i Arla Protein Ligaen, først med fire hold i foråret – og nu med  syv hold i efteråret. Blandt andet flere mix og veteranhold.

Holbæk Tennis & Padelklub sender jævnligt deltagere til Padel i Danmarks trænerkurser, og er dygtige til at engagere trænerne efterfølgende i klubben, så der skabes træningsmiljøer for alle målgrupper – børn & unge, kvinder, begyndere og letøvede, og voksne spillere med mere erfaring.

På baggrund af det har Arla® Protein og Padel i Danmark valgt at nominere Holbæk Tennis og Padel Klub.

Om prisen:

Arla Protein Foreningsprisen skal i år uddeles for første gang nogensinde. Prisen skal gå til en forening, der har gjort noget ekstraordinært for padelsporten. Det kan være ved…

 • At foreningen har et højt aktivitetsniveau, der rammer mange målgrupper – gerne målgrupper, som ellers er underrepræsenteret i idrætten
 • At foreningen har været med til at gøre det mere tilgængeligt at spille padel og har været med til at sætte sporten på landkortet
 • At foreningen er nytænkende eller er med til at udvikle padelsporten i Danmark med konstruktive løsninger og innovative bud på, hvordan vi i fællesskab kan skabe endnu mere padel
 • At foreningen har deltaget aktivt i Padel i Danmarks aktiviteter, fx Træneruddannelsen, Arla Protein-ligaen, andre turneringer m.m.

Vinderforeningen vil modtage pris og præmiecheck i foreningen af repræsentanter fra både Arla® Protein og Padel i Danmark.

Tilpassede anbefalinger: Indendørs, omklædning, klubhuse og forsamlingsforbud

Tilpassede anbefalinger: Indendørs, omklædning, klubhuse og forsamlingsforbud 580 372 Padel i Danmark

Indendørs tennis og padel kan igen åbne op, forsamlingsforbuddet hæves til 50 personer og bade- og omklædningsfaciliteter og klubhuse kan åbnes. Det er de største ændringer for tennis- og padelklubber i forbindelse med fase 3 af genåbningen af Danmark.

En række lempelser gør det sjovere at være tennis- og padelklub. Foto: Morten Olsen

Mandag den 9. juni tilpassede DIF og DGI deres retningslinjer for udendørs og indendørs idræt. Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har herefter tilpasset vores gode råd til tennis- og padelklubberne, så de stemmer overens med de nye anbefalinger.

I denne artikel gennemgår, hvad der er nyt i forhold til de tidligere gældende anbefalinger. Du kan altid finde de seneste anbefalinger for tennis og padel på www.tennis.dk/corona

Indendørs er igen muligt

Det er nu igen muligt at spille indendørs tennis og padel. Reglerne er de samme for udendørs og indendørs. Dog er der for indendørs krav om 4 kvadratmeter per person ved idrætsaktivitet, og 2 kvadratmeter per person, hvis man i hovedreglen sidder ned.

Bemærk, at der kan gå nogle dage, før kommuner m.fl. i praksis kan åbne indendørsfaciliteterne i henhold til de gældende retningslinjer.

Forsamlingsforbuddet hæves

Grænsen for forsamlingsforbuddet er hævet fra 10 til 50. Det er derfor nu tilladt at lave træningsaktiveter og holde arrangementer med deltagelse af op til 50 personer inklusivt trænere/ledere/forældre med flere.

Sommerskoler, sommeraktiviteter og camps må gerne afvikles, og der vil blive udarbejdet særlige retningslinjer herfor. I skrivende stund forhandles der om dette mellem Kulturministeriet og idrættens organisationer.

Åbne omklædningsrum og klubhuse

Foruden toiletter er det nu også tilladt at åbne op for brug af omklædnings- og badefaciliteter. Det forudsætter dog grundig rengøring mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster.

Alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.

Kan man ikke overholde kravene om rengøring, er det stadig en mulighed at aflåse omklædnings- og badefaciliteter.

Det er også tilladt at åbne og benytte klubhuse. Retningslinjerne foreskriver, at der skal være 2 kvadratmeter per person, hvis folk mestendels sidder ned.

Sociale aktiviteter

Tidligere lød anbefalingen fra DIF og DGI, at man skulle gå direkte hjem efter endt idrætsaktivitet. Det er ikke længere en anbefaling. Der kan nu arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter.

Hvis folk er til sociale aktiviteter i klubben, skal forsamlingsforbuddet til enhver tid overholdes.

Fokus på håndhygiejne

Der kan spilles med fælles bolde. Boldene kan også gå igen fra træningshold til træningshold i en boldkurv. Det er vigtigt, at spillere og trænere løbende har fokus på god håndhygiejne.

I tennis og padel er det ikke muligt at spritte boldene af, fordi det vil ødelægge bolden. På den måde adskiller tennis og padel sig fra eksempelvis fodbold og basketball. Derfor skal vi i tennis og padel have ekstra stor opmærksomhed på god håndhygiejne.

Ny plakat

Vi har udgivet en ny plakat med gode råd til ophængning i klubben. Plakaten tager højde for de lempelser, der er kommet, siden den første plakat blev udgivet.

Bemærk, at man stadig samtidig bør have en plakat hængende med generelle vejledninger fra sundhedsmyndighederne.

Fitness og styrketræning

Råder klubben over lokaler til fitness og styrketræning, kan disse tages i brug. Klubben skal overholde gældende retningslinjer for fitness, som er udstukket af DIF og DGI. I finder retningslinjerne her.