Fra skrivebord til legeværelse

Fra skrivebord til legeværelse

Fra skrivebord til legeværelse 2560 1920 Padel i Danmark

Uddannelse af padeltrænere har været i fokus hos DGI og Dansk Tennis Forbund i 2020. Tore Deleuran-Skjold fortæller om arbejdet med at opbygge træneruddannelsen, og hvad der venter i 2021.

 Foto: Esben Zøllner Olesen

Padelbaner er skudt op over det meste af landet i 2020. Antallet af baner er fordoblet og har nu rundet mere end 200 baner. Derfor er behovet for uddannede trænere også stort, så der kan sættes gang i aktiviteterne i foreningerne og centrene.

I 2020 har DGI og Dansk Tennis Forbund opbygget de første trin på en ny grundlæggende padeltræneruddannelse. Tore Deleuran-Skjold, padelkonsulent, har stået for både opbygningen og afviklingen af træneruddannelserne i tæt samarbejde med Alex Laugesen, idrætskonsulent hos DGI. Vi tog en snak med Tore om arbejdet med uddannelsen og fik ham også til at løfte lidt af sløret for, hvad der venter i 2021.

Hvordan har I arbejdet med træneruddannelsen i 2020?

”Det var lige fra starten af et mål for os at komme i gang med at lave en træneruddannelse med det samme, da trænerne har en utrolig vigtig rolle i al sport. Vi havde i starten af året meget få uddannede trænere, og det var essentielt, i takt med foreningsarbejdet, at vi skulle udbyde et let tilgængeligt og praktisk produkt, som hurtigt kunne omsættes og leges med af kursisterne ude i foreningerne og centrene.”

Hvordan greb I det an?

”Det første halvår knoklede vi ved skrivebordet med at formulere og udfærdige det skriftlige arbejde med tanker om, hvad uddannelserne skulle indeholde, og hvordan de bedst mulig blev omsat til et brugbart opslagsværk til deltagerne med en rød tråd fra A-Z.”

Læs mere om træneruddannelsen.

Så det har været skrivebordsarbejde?

”Haha, nej, det kan ikke gøre det. Henover sommeren flyttede arbejdet med kurserne fra skrivebordet til legeværelset. Vi tog det ud på padelbanen, så det teoretiske fik en praktisk følgesvend. Det var hele tiden meningen, at så meget som muligt af uddannelserne skulle foregå på banen med hands-on læring og erfaring til deltagerne. Straks efter sommeren var uddannelserne klar.”

Teori med praktisk følgesvend. Det lyder godt. Hvordan er det så gået?

”Vi har afholdt i alt seks kurser, tre af både Padeltræner 1 og Padeltræner 2, med i alt 61 forskellige deltagere. Feedbacken har været flot fra deltagerne, der med det samme har kunne tage, hvad de har lært, med sig ud på banerne. Så mit personlige mål med at inspirere nye trænere til at komme i gang er blevet indfriet til stor tilfredsstillelse.”


Der er allerede nye datoer i januar og februar med Padeltræner 1 og 2 hos hhv. KIF Padel i Kolding og ProPadel i København, som vi håber kan afvikles, alt afhængig af hvordan restriktionerne ser ud på det tidspunkt. Hvad har I af planer for træneruddannelsen i 2021?

”Deltagerne fra P1 og P2 har allerede efterspurgt mere, og vi er derfor nu i gang med at skabe materialet til P3. Hvis alt går efter planen, håber vi at få udformet et reelt udbudt kursus til sommer.”

Spændende! Kan du løfte lidt af sløret for, hvad der kommer fokus på i P3?

”Vi kommer i P3, og også på et kommende P4, til at gå mere i dybden med padel på det taktiske område. Ikke mindst hvorfor padel er en holdsport, og man lærer at spille SAMMEN med sin makker. Hvor vi med P1 og P2 har skabt et bredt og solidt fundament for det tekniske og for trænerrollen, vil vi lægge finere og mere nuancerede lag på spillet og gå mere i detaljen i forlængelse af det tekniske fundament, der er skabt i P1 og P2. Når P3 er rullet ud, begynder vi med arbejdet til P4.”

Der er meget godt i vente! Er der ellers noget på uddannelsesfronten i 2021?

”Vi fortsætter også med vores inspirationskursus, hvor vi kommer ud og klæder foreninger, der netop har etableret padelbaner, på til de mest grundlæggende elementer i padel. Så kan de komme godt i gang med aktiviteter og få tiltrukket nye målgrupper. Derudover arbejder vi på at etablere fokuskurser, hvor vi fx en særlig målgruppe for øje. Det bliver formentlig en dages kurser, og vi håber på at have det første klar inden sommerferien.”

Læs mere om vores inspirationskursus.

Læs mere: Padel i formidabel fremgang.